Krysik Stanisław TW „Laskowski”

Stanisław Henryk Krysik s. Józefa ur. 07.05.1929 r., IPN Lu 00419/293 TW ps. „Laskowski” nr rej. KPMO Węgrów 3171/1966, Budziska pow. Węgrów.

Mieszkaniec miejscowości Budziska pow. Węgrów. Wykształcenie wyższe medyczne. Zatrudniony, jako lekarz w Ośrodku Zdrowia w Łochowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 12.12.1966 roku st. of. oper. Ref. SB KPMO w Węgrowie por. Wiesław Piotrowski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Laskowski”. Celem pozyskania było prowadzenie rozpoznania wśród inteligencji Łochowa, a szczególnie wśród służby zdrowia, a także informowania o działalności wrogiej i tzw. dywersji ideologicznej w środowisku inteligencji. Miał też informować o działalności kleru katolickiego, z którym miał z racji znajomości z księżmi bardzo bliskie kontakty. W charakterystyce pracy TW ps. „Laskowski” wystawionej 20 stycznia 1972 roku przez oficera operacyjnego Referatu SB w Węgrowie plutonowego W. Antońskiego czytamy:

Tajny współpracownik ps. „Laskowski” do współpracy ze Służbą bezpieczeństwa pozyskany 12.12.1966 roku. Dotychczas łączność z tą jednostką utrzymywało trzech pracowników a to: por. Piotrowski od 12.XII.1966 r. do września 1969 r., mjr. Z. Piwoński od września 1969 r. do 9.IX.1970 r., sierż. W. Antoński od 9.IX.1970 r. do chwili obecnej. Tajny współpracownik ps. „Laskowski” wykonuje zadania w sprawach kwestionariusz-ewidencyjny krypt. „Profesor” nr. 5975 i kw. Ewidencyjny krypt. „Masarz” nr. 5973 przekazuje informacje dot. księży z parafii Budziska oraz informuje o panującej atmosferze wśród inteligencji miasta Łochowa. Ponadto t.w. ps. „Laskowski” zlecane są zadania do wykonania dot. członków b. nielegalnych organizacji, a w szczególności dot. to: Czubak Arkadiusza i Mastej Stanisława. Od ostatniej charakterystyki t.w. t.j. od dnia 17.XI.1969 roku z jednostką tą odbyto 26 spotkań i otrzymano 7 doniesień własnoręcznie pisanych przez t.w. oraz 19 informacji ustnych, z których sporządzono notatki służbowe. W jednym przypadku materiały uzyskane od t.w. ps. „Laskowski” przekazano do Wydziału Zdrowia PPRN w Węgrowie dot. lekarza Olenderczyka, następnie przesłano jedną informację do I Z-cy d/s Służby Bezpieczeństwa w Wołominie dot. nadużyć w Ośrodku Zdrowia w Mostówce oraz sporządzono 30 wyciągów z doniesień i notatek ze spotkań, które wykorzystano do prowadzonych spraw. (…) W okresie współpracy t.w. nagradzany był jeden raz w 1971 roku sumą 1000 złotych – za współpracę i wykonanych zadań zleconych przez Służbę Bezpieczeństwa.

31.05.1975 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Węgrowie wystawił wniosek o wyeliminowanie z czynnej sieci agenturalnej TW ps. „Laskowski” nr rej. 3171 w którym możemy przeczytać między innymi:

Tajny współpracownik ps. „Laskowski” nr. ew. 3171 do współpracy został pozyskany w 1966 r. Z analizy materiałów wynika, że na współpracę zgodził się dlatego, iż liczył na odniesienie korzyści osobistych tj. na awans na stanowisko Kierownika Ośrodka Zdrowia w Łochowie. Łączność utrzymywało z nim pięciu pracowników naszej służby. Od samego początku był niezdyscyplinowanym a od 1972 r. gdy przekonał się iż nasza służba nie pomoże mu w awansie przestał praktycznie przychodzić na spotkania. Od marca 1974 r. ani jedno spotkanie nie doszło do skutku z jego winy. Jest to człowiek bez autorytetu w środowisku, uważany za łapownika, dusigrosza i nienajlepszego lekarza. (…) w związku z powyższym postanowiłem z dniem 31.05.1975 r. rozwiązać współpracę z TW ps. „Laskowski” i teczkę personalną i pracy złożyć w archiwum Wydz. „C” KW MO w Wa-wie z powodu jego nieprzydatności.

W okresie współpracy był dwukrotnie wynagradzany i tak: 29.11.1971 roku otrzymał kwotę 1000 zł a 28.12.1972 roku upominek rzeczowy o wartości 244 zł.

W archiwach IPN znajduje się 165 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/293 Krysik Stanisław TW „Laskowski” - zobowiązanie do współpracy z SB (0,5 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Węgrów 3171/1966

 

  • IPN Lu 00419/293 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Laskowski" prowadzona przez Referat SB KPMO w Węgrowie w latach 1966-1975, dotycząca: Stanisław Henryk Krysik, imię ojca: Józef, ur. 07-05-1929 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 4 i 3.