Kryczka Zbigniew TW „Elżbieta”

Kryczka Zbigniew s. Tadeusza ur. 06.09.1955 r. IPN Lu 00425/107 TW ps. „Elżbieta” nr rej. 39705 Wola Okrzejska kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Wola Okrzejska. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Z zawodu górnik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 06.06.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Elblągu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Elżbieta”. Współpraca została zakończona z powodu przejścia do rezerwy po odbyciu służby wojskowej 17.04.1979 roku.

W archiwach IPN znajduje się 13 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz