Kryczka Zbigniew TW „Elżbieta”

Zbigniew Kryczka s. Tadeusza ur. 06.09.1955 r. IPN Lu 00425/107 TW ps. „Elżbieta” nr rej. 39705 Wola Okrzejska kontrwywiad wojskowy

Zbigniew Kryczka tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Elżbieta”
Zbigniew Kryczka TW ps. „Elżbieta”

Mieszkaniec miejscowości Wola Okrzejska. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Z zawodu górnik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 06.06.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Elblągu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Elżbieta”. Współpraca została zakończona z powodu przejścia do rezerwy po odbyciu służby wojskowej 17.04.1979 roku.

W archiwach IPN znajduje się 13 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00425/107 Zbigniew Kryczka tajny współpracownik „Elżbieta” - Karta osobowa tajnego współpracownika, deklaracja współpracy z organami kontrwywiadu Wojska Polskiego, Zobowiązanie zachowania w tajemnicy faktu nieoficjalnej współpracy z kontrwywiadem (2,3 MB)

Komentarze


Zostaw komentarz