Celoch Zbigniew TW Tokarz

Celoch Zbigniew s. Henryka ur. 26.02.1956 IPN Lu 00419/1472 i Lu 00414/552 TW ps. „Tokarz” nr ew. 6702 Siedlce

Kierowca w WUT w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go 05.05.1983 r. mł. chorąży Zygmunt Łyszkiewicz insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tokarz”. W kierunkowym planie wykorzystania z 1983 r. możemy przeczytać:

Wykorzystanie TW ps. „Tokarz” przebiegało będzie w następujących kierunkach:

1) Prowadzenie systematycznej kontroli figuranta Janusza Olewińskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego kontaktów, wypowiedzi, zachowaniu.

2) Natychmiastowego sygnalizowania o planowaniu przez w/w figuranta działań wrogich lub niezgodnych z interesami państwa.

3) Ujawniania zjawisk sprzyjających powstawaniu nastrojów niezadowolenia wśród załogi. WUT Siedlce

4) Sygnalizowanie o przypadkach dokonywania nadużyć, niegospodarności i marnotrawstwa.

5) Ujawniania faktów utrzymywania kontaktów z osobami z kk przez pracowników obiektu.

6) Informowanie o stanie zabezpieczenia fizycznego i przeciwpożarowego placówki WUT-u przy ul. Murarskiej.

W jego charakterystyce pracy wystawionej 25.08.1989 r. przez chor. Z. Łyszkiewicz czytamy:

Tw ps. „Tokarz” nr. ew. 6702 narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne chłopskie, wykształcenie zasadnicze, kawaler, bezpartyjny obecnie niezatrudniony – pomaga ojcu w prowadzeniu warsztatu ślusarskiego. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany w dn. 5.05.1983r. na podstawie materiałów obciążających uzyskanych od Wydziału Ruchu Drogowego (w zamian za podjęcie współpracy SB pomogła mu odzyskać utracone za jazdę pod wpływem alkoholu prawo jazdy). Celem pozyskania było uzyskiwanie bieżącej informacji do prowadzonej Sprawy Obiektowej „Antena” na kompleksie łączności. Okres współpracy z tw można podzielić na dwa etapy. W pierwszym do roku 1986 spotkania z tw odbywano systematycznie, co dwa miesiące. Okres następny to zawieszenie współpracy na ½ roku i spotkania sporadyczne ze względu na zmianę miejsca pracy przez źródło. Informacje od tw dotyczyły nieprawidłowości w działalności urzędu telekomunikacyjnego, nastrojów i komentarzy wypowiadanych przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji. Wykorzystywane były do prowadzenia bieżącej pracy operacyjnej na obiekcie oraz do informowania władz politycznych i administracyjnych. Tw wykorzystywany był w sprawach: SOR „Antena” 5222, SOS „Debiutanci” na struktury „S”. Spotkania z tw odbywano na terenie Siedlec oraz Biard. Godziny spotkań były ustalane telefonicznie w granicach 7-15. Tw nie był wynagradzany w trakcie współpracy. Tw kontrolowany był poprzez inne źródła informacji (tw ps. „Artur” i tw. ps. „Twardowski”. Odbyte było jedno spotkanie kontrolne z udziałem z-cy naczelnika Wydz. V kpt. Łypa. Eliminacja tw nastąpi z powodu zmiany miejsca pracy oraz faktycznego zerwania współpracy pomimo deklarowanej teoretycznie chęci. Tw wielokrotnie unikał spotkań, nie dotrzymywał terminów spotkań. Obecnie dla Służby Bezpieczeństwa źródło nieprzydatne.

Współprace z nim zakończono 25.08.1989 r.

W archiwach IPN zachowały się 162 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1472 Celoch Zbigniew TW ps. Tokarz - informacje operacyjne ze spotkania z tw ps. Tokarz, pokwitowanie odbioru prawa jazdy (6,7 MB)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 7.