Ks. Terlecki Jan TW „Lojalny”

Ks. kan. Jan Terlecki s. Aleksandra ur. 17.07.1936 r. w Marianówce, TW ps. „Lojalny” nr rej. KWMO Siedlce 2644/1976, akta zniszczone przez SB, Węgrów.

Ks. kan. Jan Terlecki, wykształcenie wyższe, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Wikariusz w parafii: Uhrusk, Sadowne, Radzyń Podlaski oraz Sokołów Podlaski. Był administratorem parafii: Komarno, Ugoszcz oraz Czerwonka Liwska. Pełnił urząd proboszcza w parafii: Budziska oraz Ceranów. W roku 2003 został administratorem a następnie proboszczem parafii Sterdyń.

Został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 04.10.1976 roku pod nr 6223 jako kandydat na tajnego współpracownika a miesiąc później 15.11.1976 roku jako tajny współpracownik ps. „Lojalny”. Jednostką rejestrującą był Wydział IV KWMO w Siedlcach. 20.05.1983 roku został przekazany do SB RUSW w Węgrowie. Figuruje także w bazie TEOK (Teczka ewidencji operacyjnej na księdza), sygn. akt: IPN Lu 0276/142.

Z notatki służbowej z kontroli tajnych współpracowników SB z dnia 19.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się, że:

TW „Lojalny” nr 2644 pozyskany do współpracy w listopadzie 1976 r.

Celem pozyskania była potrzeba zapewnienia dopływu informacji dotyczących inicjatyw kleru rzymsko-katolickiego. W latach 1983 i 1984 r. dwukrotnie udzielano mu poparcia na wyjazd za granicę. W obu przypadkach poparcie polegało na spowodowaniu wydania paszportu na wyjazd turystyczny do Włoch bez załączenia jednego z niezbędnych dokumentów. W poprzednich latach również korzystał z poparcia przy ubieganiu się o otrzymanie paszportu.

W okresie poprzedzającym udzielenie poparcia współpraca z nim układała się bardzo dobrze. Realizował zlecane mu zadania i udostępniał do zapoznania posiadane dokumenty. Poparcie miało na celu dalsze wiązanie go z SB i było formą wynagradzania za dotychczasową współpracę

Nie otrzymał zadań do realizacji za granicą. W świetle wyników współpracy należy uznać za uzasadnione udzielenie poparcia w uzyskaniu paszportu. Fakt udzielenia poparcia nie wpłynął na jakość współpracy, gdyż i wcześniej była ona dobra.

Przekazywane przez niego informacje są wysoko cenione przez kierownictwo SB RUSW w Węgrowie i Naczelnika Wydziału IV WUSW. Nieprawidłowości w pracy z nim nie stwierdziłem.

(IPN Lu 0426/211 k. 69)

Akta TW ps. „Lojalny” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Lojalny” 13.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

opracował: Leszek Andrzejewski


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Jan Terlecki

  • TW lojalny
  • parafia Ugoszcz
  • KWMO
  • parafia Czerwonka Liwska
  • pseudonim Terleckiego

Komentarze


Prosimy obliczyć 8 plus 3.