Szymanek Krzysztof TW Misiek

Szymanek Krzysztof s. Aleksandra ur. 20.04.1949 IPN Lu 00425/279 TW ps. „Misiek” nr rej. 4176 kontrwywiad wojskowy Charlejów p-ta Knówka

Mieszkaniec wsi Charlejów p-ta Knówka. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektronik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 17.02.1986 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Misiek”. Współpraca została zakończona 10.04.1984 r. z powodu zwolnienia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego współpracy.

opracował: Tomasz Olko


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

krzysztof szymanek

charlejów
szymanek
knówka
tw misiek
szymanek krzysztof

 

Komentarze


Prosimy dodać 4 i 2.