Gnich Robert TW „Ryś”

Gnich Robert s. Eugeniusza ur. 12.07.1959 r. IPN Lu 00415/136 i IPN Lu 00425/249 TW ps. „Ryś” nr rej. 34933 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik elektronik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 03.03.1981 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Mińsku Mazowieckim. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ryś”. 15.06.1981 roku został wynagrodzony sumą 500 zł za przekazywane informacje. Współpracę z nim zakończono 12.01.1983 roku z powodu odejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 9 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 8 i 8.