Cabaj Tadeusz TW ps „Hodowca”

Tadeusz Antoni Cabaj s. Jana ur. 16.01.1951 r. IPN Lu 00414/290 TW ps. „Hodowca” Przywory Duże Gm. Wiśniew

Wykształcenie podstawowe. Rolnik ze wsi Przywory Duże Gm. Wiśniew. 5 stycznia 1980 r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim „Hodowca”. Zobowiązanie przyjął ppor. Z. Paśka.

Był wynagradzany pieniężnie.

11.01.1980 - 1000 zł

10.03.1980 - 1000 zł

15.12.1980 - 2000 zł

29.12.1981 - 2000 zł

Są na te wszystkie sumy pokwitowania.

Był weryfikowany przez TW „Jastrzębski” i TW „M-12”.

Kierunkowy plan wykorzystania TW „Hodowca” z 28.12.1982 r.

  • – rozpoznawanie planów i działań podejmowanych przez figuranta sprawy krypt. „Aktywista” oraz jego kontaktów z działaczami ugrupowań antysocjalistycznych
  • – zbieranie informacji o osobach ze środowiska wiejskiego, które podejmować będą różnorakie działania godzące w interesy PRL i Obowiązujący porządek prawny
  • – ustalania faktów docierania do rolników osób prowadzących wrogą antypaństwową działalność oraz rozpoznanie ich zamierzeń i podejrzanych działań
  • – zbieranie informacji o próbach przenikania do władz terenowych ZSL byłych aktywistów „Solidarności”, którzy zmierzać mogą do wykorzystywania kampanii sprawozdawczo-wyborczej do celów antysocjalistycznych
  • – uzyskiwania informacji o prezentowanych postawach, zachowaniu i prowadzonej działalności byłych działaczy „S” i osobach należących w przeszłości do wrogich ugrupowań antysocjalistycznych
  • – rozpoznawanie osób nakłaniających rolników do bojkotu nowo powstających związków zawodowych

(itp. takich punktów jest jeszcze kilka) (mł. Chor. J. Orzyłowski).

Siedlce 4 stycznia 1983

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Notatka służbowa ze spotkania kontrolnego z TW PS. „Hodowca”

W dniu 03.01.1983 0 godz. 11 w Siedlcach wspólnie z mł. chor. Janem Orzyłowskim uczestniczyłem w spotkaniu z TW „Hodowca”. Mój udział w spotkaniu miał na celu ustalenie przyczyn i wyjaśnienie wszystkich okoliczności, które spowodowały, że w ostatnim czasie nastąpiło pogorszenie współpracy z TW, bezpośrednie poznanie TW oraz zorientowanie się co do jego predyspozycji i możliwości uzyskiwania informacji interesujących naszą służbę. W czasie spotkania przeprowadziłem dłuższą rozmowę z TW w trakcie, której oświadczył on, że chciałby się wycofać z dalszych kontaktów z organami SB bojąc się dekonspiracji. Nadmienił, że odbywanie spotkań na terenie Siedlec jest dla niego niewygodne, ponieważ w każdej chwili może być zauważony przez kogoś ze swoich znajomych, którzy bardzo często przyjeżdżają do Siedlec w celu załatwiania różnych spraw. Zaproponowałem TW, aby następne spotkania odbywał na terenie Węgrowa, Łukowa lub innych miast województwa. Wówczas, TW oświadczył, że nie może sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy z domu, gdyż jest pilnie kontrolowany przez swoją żonę, a ponadto posiada wiele pracy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Spotkania natomiast w pobliżu jego miejsca zamieszkania nawet w godzinach wieczornych nie wchodzą w rachubę. Gdy zaproponowałem TW, aby wybrał jakieś rozwiązanie TW nadmienił, że nie widzi innego rozwiązania jak zakończenie dalszej współpracy. Z rozmowy przeprowadzonej z TW odniosłem wrażenie. Że przyczyna odmowy współpracy z naszą służbą jest inna, gdyż jest on osobą bardzo religijną i przekazywanie informacji o działalności innych osób kłóci się z jego zasadami wiary. Jest on też zagorzałym zwolennikiem byłej „S”, która jego zdaniem zrobiła bardzo wiele dla ludzi pracy. Aktualnie TW nie angażuje się w żadną działalność społeczną na terenie miejsca zamieszkania, nie utrzymuje kontaktów z byłymi aktywistami „S” z terenu Siedlec. W związku z powyższym należy, więc przyjąć, że jego możliwości operacyjne zostały w znacznym stopniu ograniczone. Na zakończenie rozmowy zwróciłem uwagę, TW, że jego obawy o dekonspiracje nie posiadają konkretnego uzasadnienia i są trochę przesadzone z jego strony. Nie ma przecież żadnych problemów. Aby wszystkie spotkania odbywały się w ściśle zakonspirowanych warunkach. Wyczuliłem też TW na zagadnienia interesujące naszą służbę i starałem się go zachęcić do większej aktywności z jego strony oraz przestrzegania w przyszłości terminów spotkań, które dotychczas były zrywane z jego strony. „Hodowca” zgodził się jeszcze na jakiś czas utrzymywania kontaktów z naszą służbą jednak odniosłem wrażenie, że nie przekonałem go do słuszności odbywania spotkań, gdyż przyjął to bez większego zaangażowania.

Wnioski - uważam, że TW PS. „Hodowca” może być jeszcze jednostką przydatną, lecz wymaga intensywnego szkolenia ze strony obsługującego go pracownika w toku, którego należy przekonać go o słuszności i zasadności kontaktów z naszą służbą. Aby zachęcić go do lepszych kontaktów z naszą służbą należy rozpoznać ewentualne nurtujące go problemy i udzielić mu w tym zakresie ewentualnej pomocy. Jeżeli przeprowadzone szkolenie TW oraz udzielona odpowiednia pomoc TW nie odniesie zamierzonego skutku należy wyeliminować go z sieci osobowych źródeł informacji.

Kier. Sekcji VIII Wydz. IV Por. Sł. Łysiak

Ostatecznie w 1983 roku wystawiono wniosek o rozwiązaniu współpracy.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4539/1981

  • IPN Lu 00414/290/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Hodowca" prowadzona w latach 1979-1984 przez Wydział III"A"/ IV KWMO w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Cabaj, imię ojca: Jan, ur. 16-01-1951 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/290/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Hodowca" prowadzona w latach 1979-1984 przez Wydział III"A"/ IV KWMO w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Cabaj, imię ojca: Jan, ur. 16-01-1951 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1027 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Hodowca" prowadzona w latach 1979-1984 przez Wydział III"A"/ IV KWMO w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Cabaj, imię ojca: Jan, ur. 16-01-1951 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1027 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Hodowca" prowadzona w latach 1979-1984 przez Wydział III"A"/IV KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Cabaj, imię ojca: Jan, ur. 16-01-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 2 i 9?