Urbanek Janusz TW „Kuba”

Janusz Kornel Urbanek s. Wacława ur. 16.09.1949 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/1651 i IPN Lu 00414/727, TW ps. „Kuba”, Sokołów Podlaski.

Standaryzator w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim. 11.12.1981 r. został pozyskany do współpracy w sprawie obiektowej kryptonim „Chłodnia” i do rozpoznania i ujawniania wśród załogi inicjatyw byłych działaczy „Solidarności” wymierzonych przeciwko porządkowi prawnemu PRL. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kuba”. Był prowadzony przez st. kpr. Zenona Pogorzelskiego mł. Insp. Wydz. IV KWMO w Siedlcach. Jak podaje jego charakterystyka z dnia 1985.01.29 odbył do tego czasu 15 spotkań. Jego informacje były oceniane pozytywnie. Ostatnią charakterystykę wystawił mu st. chor. Zenon Pogorzelski 18.11.1989 r. W trakcie całej współpracy odbył łącznie 55 spotkań.

W związku z tym, że zaczął unikać spotkań i jego oświadczeniem, że w związku obecną sytuacją w kraju nie ma żadnych zobowiązań wobec SB postanowiono wyeliminować jego z czynnej sieci SB a akta złożyć w archiwum.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 5721/1981

  • IPN Lu 00414/727/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kuba", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach /Grupę IV SB / Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1981-1989, dotycząca: Janusz Kornel Urbanek, imię ojca: Wacław, ur. 16-09-1949 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/727/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kuba", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach /Grupę IV SB / Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1981-1989, dotycząca: Janusz Kornel Urbanek, imię ojca: Wacław, ur. 16-09-1949 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1651 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kuba", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach /Grupę IV SB / Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1981-1989, dotycząca: Janusz Kornel Urbanek, imię ojca: Wacław, ur. 16-09-1949 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1651 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Kuba", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach /Grupę IV SB / Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1981-1989, dotycząca: Janusz Kornel Urbanek, imię ojca: Wacław, ur. 16-09-1949 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 4.