Ks. Młynarski Zdzisław TW „Konrad”

Ks. Zdzisław Młynarski s. Marcina ur. 17.04.1937 r., TW ps. „Konrad” nr rej. KWMO Siedlce 1371/1975, 27689, 28324, akta zniszczone przez SB.

Ks. Zdzisław Młynarski, wykształcenie wyższe, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Wikariusz w parafii Swory, Wereszczyn, Ryki, Dęblin, Międzyrzec Podlaski i Żelechów. Proboszcz parafii Łysów, Tuchowicz, Seroczyn Sterdyński, Gończyce, Bejdy, Paprotnia, Grębków i Borowie. Został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 29.08.1975 roku pod nr 6223 jako tajny współpracownik ps. „Konrad”. Jednostką rejestrującą był Wydział IV KWMO w Siedlcach. Figuruje także w bazie TEOK (Teczka ewidencji operacyjnej na księdza), sygn. akt: IPN Lu 0276/140 i IPN Lu 0276/142.

Z notatki służbowej z kontroli dokumentacji TW z dnia 19.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się, że:

TW „Konrad” nr 1671 pozyskany w 1974 r.

W czerwcu 1984 r. udzielono mu poparcia w uzyskaniu paszportu na turystyczny wyjazd do Włoch. Bez poparcia nie uzyskałby paszportu z powodu braku jednego dokumentu niezbędnego do wydania paszportu. Wcześniej również udzielono mu poparcia przy ubieganiu się o wyjazd za granicę.

Jest on wykorzystywany do zabezpieczenia dopływu informacji o inicjatywach i postawach kleru. Na wyjazd za granicę otrzymał zadania ogólnorozpoznawcze z problematyki Wydziału IV. Po powrocie do kraju przekazał swoje spostrzeżenia. Udzielanie poparcia w uzyskaniu paszportu miało na celu dalsze wiązanie go ze Służbą Bezpieczeństwa. Było też formę wynagrodzenia za dotychczasową współpracę.

Jakość współpracy po powrocie z zagranicy nie uległa zmianie. Przed wyjazdem była ona dobra i taka pozostała. Częstotliwość spotkań dobra – średnio 1 raz w miesiącu a w uzasadnionych przypadkach częściej. Informacje przekazuje ustnie oraz udostępnia posiadane dokumenty.

W świetle realizacji zadań należy uznać udzielenie poparcia za celowe i uzasadnione. Nie stwierdzono nieprawidłowości w jego wykorzystaniu.

(IPN Lu 0426/211 k. 67)

Akta TW ps. „Konrad” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Konrad” 23.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie, ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 3?