Kruk Ryszard TW Fizyk

Kruk Ryszard s. Franciszka ur. 18.11.1954 IPN Lu 00423/48 TW ps. „Fizyk” nr rej. 7660 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskała go 28.05.1986 r. ppor. Krzysztof Pliszka insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Kuźnia”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Fizyk”. W jego charakterystyce, którą wystawił 15.03.1990 r. ppor. L. Kurowski możemy przeczytać, że do tego czasu odbyto z nim 14 spotkań, na których to przekazał tyleż samo informacji w formie ustnej. Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany 14.03.1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych a jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-5.

W archiwach IPN znajduje się 50 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 2 i 6.