Figurski Bolesław TW „Władysław”

Figurski Bolesław Antoni s. Czesława ur. 14.02.1929 r. IPN Lu 00414/268 TW ps. „Władysław” nr rej. 3933 Siedlce
Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie. Kierowca w Przedsiębiorstwie Przewozów Międzynarodowych „PEKAES” w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek w kraju 21.04.1979 r. st. insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. Stanisław Włodarczyk. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Władysław”. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Transpol” dotyczącej kontrwywiadowczego zabezpieczenia międzynarodowych przewozów samochodowych. W czasie wykonywania obowiązków służbowych W raporcie o wyeliminowaniu z czynnej sieci agenturalnej tw. ps. „Władysław” wystawionym 31.01.1983 roku przez kierownika grupy terenowej w Garwolinie Wydz. IV KW MO w Siedlcach możemy między innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

W okresie współpracy od chwili pozyskania z t.w. ps. „Władysław” doszło do skutku 10 spotkań. Stwierdził on iż nie nadaje się do dokonywania spostrzeżeń, które byłyby dla nas interesujące z kontrwywiadowczego punktu widzenia. Nie przejawiał żadnej inicjatywy i zainteresowania naszymi sprawami. Na umówione spotkania wyrażał zgodę z bojaźni i zachowania twarzy. Danego słowa nie dotrzymywał i do dalszych spotkań z nim nie doszło mimo telefonicznych rozmów z nim. Trudności z odbywaniem spotkań wynikają również z jego częstych i długotrwałych wyjazdów służbowych zagranicę na kierunku Irak – Iran – Kuwejt. W wyniku tych trudności zawieszono za zgodą naczelnika Wydz. II z nim współpracę na okres 6 miesięcy. Przed upływem terminu zaniechania współpracy kilkakrotnie starałem się nawiązać z nim łączność, lecz nigdy moje zabiegi i przedsięwzięcia nie dochodziły do skutku. Jego niechęć do współpracy wynika z dominującego wpływu żony, która za wszelką cenę dąży do podporządkowania go sobie. T.w. „Władysław” jest osobą bojaźliwą i bez krytyczną, zależną całkowicie od postanowień żony. Nie spełnił i nie rokuje nadziei na możliwość aktywnego jego wykorzystania do realizacji zadań postawionych w sprawie obiektowej krypt. „TRANSPOL”. Nie zachodzi konieczność pobrania oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy faktu współpracy z SB, ponieważ praktycznie jej nie było. W związku z powyższym wnoszę o wyeliminowanie t.w. ps. „Władysław” z czynnej sieci t.w. i złożenie materiałów operacyjnych w archiwum Sekcji „C” WZO KW MO w Siedlcach.

W archiwach IPN znajdują się 54 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 3933/1978

  • IPN Lu 00414/268/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Władysław" prowadzona w latach 1979-1983 przez Wydział II KWMO w Siedlcach, dotycząca: Bolesław Figurski, imię ojca: Czesław, ur. 14-02-1929 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/268/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Władysław" prowadzona w latach 1979-1983 przez Wydział II KWMO w Siedlcach, dotycząca: Bolesław Figurski, imię ojca: Czesław, ur. 14-02-1929 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/982 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Władysław" prowadzona w latach 1979-1983 przez Wydział II KWMO w Siedlcach, dotycząca: Bolesław Figurski, imię ojca: Czesław, ur. 14-02-1929 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/982 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Władysław" prowadzona w latach 1979-1983 przez Wydział II KWMO w Siedlcach, dotycząca: Bolesław Figurski, imię ojca: Czesław, ur. 14-02-1929 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 6 i 1.