Filipowski Leopold informator Zakrzewski

Filipowski Leopold s. Jana ur. 07.09.1916 IPN Lu 00419/617 informator ps. „Zakrzewski” Miedzna pow. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Miedzna powiat Węgrów. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Zatrudniony na stanowisku referenta ds. wojskowych w GRN w Miedznej. Do współpracy z organami bezpieczeństwa zwerbował go 1.XI.1950 roku referent terenowy PUBP w Węgrowie Krybuk Stanisław. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zakrzewski”. Współpracę zakończono 7 lipca 1953 roku z powodu choroby informatora i odejścia z pracy w Gminnej Radzie Narodowej.

W archiwach IPN znajduje się 17 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/617 Filipowski Leopold informator ps. Zakrzewski - zobowiązanie do współpracy z UB. (0,3 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00419/617 Teczka personalna informatora pseudonim "Zakrzewski" prowadzona w latach 1950-1953 przez PUBP w Węgrowie, dotycząca: Leopold Filipowski, imię ojca: Jan, ur. 07-09-1916 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz