Figaj Paweł TW „Cezar ”

Paweł Figaj s. Henryka ur. 11.03.1961 r., sygn. akt: IPN Lu 555/28, TW ps. „Cezar” nr. rej. RUSW Sokołów Podlaski 8145/1986, Sokołów Podlaski.

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie o specjalności technik weterynarii. Właściciel prywatnej taksówki osobowej w Sokołowie Podlaskim zarejestrowanej w Zrzeszeniu Prywatnego Transportu w Siedlcach. Do współpracy z sokołowską służbą bezpieczeństwa został zwerbowany na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju 8.05.1986 roku. Pozyskał go do współpracy chor. Anuszkiewicz Krzysztof insp. III grupy SB RUSW w Sokołowie Podlaskim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Cezar”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu o środowisku uciekinierskim na terenie RFN w ramach sprawy operacyjnej kryptonim „Renegaci”. W charakterystyce pracy TW ps. Cezar którą wystawił 5.08.1989 r. chor. Anuszkiewicz Krzysztof insp. III grupy SB RUSW w Sokołowie Podlaskim możemy między innymi przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA

tw. ps. „CEZAR” nr. ew. 8145

 1. CHARAKTERYSTYKA TW ps. „CEZAR” jest narodowości polskiej, ob. polskie, pochodzenie społeczne robotnicze, bezpartyjny, wykształcenie policealne. Jest żonaty, posiada jedno dziecko na utrzymaniu. Mieszka i pracuje w Sokołowie Podl. W miejscu pracy i zamieszkania posiada pozytywną opinię. Nie karany sądownie i administracyjnie. W/w jest człowiekiem spostrzegawczym i inteligentnym. Zna dobrze język niemiecki i angielski. Wielokrotnie przebywał poza granicami PRL w USA i RFN, gdzie nawiązał szereg ciekawych z punktu kontrwywiadowczego zainteresowania kontaktów i znajomości. W/w cechuje obiektywizm i właściwa ocena faktów i zjawisk. Jest on pozytywnie ustosunkowany do ustroju socjalistycznego, organów MO i SB. Jest wyznania rzymsko-katolickiego z klerem jednak nie utrzymuje żadnych kontaktów. Posiada zdolność nawiązywania nowych znajomości i kontaktów.
 2. OCENA DOTYCHCZASOWEJ PRACY TW ps. „CEZAR” do współpracy z SB został pozyskany w dniu 7.05.86 r. na zasadzie poczucia obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo kraju. W trakcie dotychczasowej współpracy odbyto z w/w cztery spotkania w trakcie których przekazał informacje dot. jego pobytu w USA i RFN. Przekazane informacje są prawdziwe /były znane częściowo prac. operacyjnemu/. W trakcie dotychczasowej współpracy TW zażądał zniszczenia /denerwował się, że napisał zobowiązanie iż może się to wydać itd./. Na jego prośbę za zgodą przełożonych prac. operacyjnego zobowiązanie zostało zniszczone w obecności TW – po uprzednim skopiowaniu. Powyższy fakt wpłynął ma uspokojenie TW, który obecnie przekazuje informacje w sposób prawidłowy, nie denerwuje się. Podczas spotkań zachowuje się normalnie inf. przekazuje logicznie, wyjaśniając przy tym wszystkie wątpliwości itd.
 3. MOŻLIWOŚCI OPERACYNE TW z uwagi na dość częste wyjazdy poza granice PRL do USA i RFN oraz zawarte tam wcześniej znajomości i kontakty z czasowo przebywającymi na tzw. nielegalnie przedłużonym pobycie – musi informować nas o tych środowiskach w ramach prowadzonej podteczki sprawy obiektowej „GERMANIA”, „ARIZONA” i „REGENACI”. Ponadto z racji miejsca stałego pobytu, utrzymywanych przyjaźni towarzyskich ma możliwości inf. SB o zachowaniu się cudzoziemców z kk, przyjeżdżających w ramach odwiedzin rodzin i znajomych zam. w Sokołowie Podl.
 4. KONTROLA PRACY TW Odbywać się będzie poprzez:
  1. Dokonywanie systematycznej analizy otrzymywanych od TW informacji
  2. Wyjaśnianie okoliczności w jakich TW zdobył informacje
  3. Sprawdzanie czy w określonych warunkach tw. mógł uzyskać przekazaną informację
  4. Porównanie danych uzyskanych od TW z danymi uzyskanymi od innych źródeł informacji
  5. Opracowanie i przekazanie do realizacji zdań kontrolnych (dwa razy do roku) dotyczących wyjaśnienia określonej sytuacji znanej już pracownikowi operacyjnemu
 5. SZKOLENIE TW Szkolenie TW odbywać się będzie podczas spotkań, na których poruszane będą sprawy dot. przestrzegania zasad konspiracji współpracy, sposobów zdobywania informacji, sposobu kontaktowania się w nagłych wypadkach.
 6. Wynagrodzenie TW TW nie był dotychczas wynagradzany. Celem bliższego związania go z SB należy podjąć próbę wynagradzania pieniężnego za pobraniem pisemnego pokwitowania.
 7. ŁĄCZNOŚĆ Z TW Zasadniczą formą łączności z TW będą terminowe spotkania. W nagłych przypadkach tw wywoływał będzie spotkania telefonicznie na numer służbowy pracownika operacyjnego podając swój pseudonim.

W czasie współpracy odbyto z TW ps. „Cezar” 30 spotkań. Współpraca została zakończona 01.02.1990 r. z powodu braku możliwości operacyjnych TW, a 07.02.1990 r. jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału ZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 170 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zniesiona 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

 • IPN Lu 555/28 t. 1 Paweł Figaj tajny współpracownik „Cezar” - Wybrane dokumenty z teczki personalnej tajnego współpracownika: uzasadnienie pozyskania do współpracy, rezultat pozyskania, raport ze spodkania kontrolnego z TW ps. „Cezar”, plan kierunkowego wykorzystania TW ps. „Cezar”, charakterystyka TW ps. „Cezar”, wniosek o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Cezar”. (9,4 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Sokołów Podlaski 8145/1986

 • IPN Lu 554/27/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Cezar”, prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Paweł Figaj, imię ojca: Henryk, ur. 11-03-1961 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 554/27/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Cezar”, prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Paweł Figaj, imię ojca: Henryk, ur. 11-03-1961 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 555/28 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Cezar”, prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1986-1990. Materiały dotyczące: Paweł Figaj, imię ojca: Henryk, ur. 11-03-1961 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 555/28 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Cezar”, prowadzona przez Grupę II SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1986-1988. Materiały dotyczące: Paweł Figaj, imię ojca: Henryk, ur. 11-03-1961 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Pawła Figaj, tajnego współpracownika pseudonim „Cezar” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/30 i IPN BU Z/001803/31.

Komentarze


Prosimy obliczyć 2 plus 9.