Mroczek Jan TW „Bernard”

Jan Bernard Mroczek s. Stanisława ur. 08.02.1951 r., TW ps. „Bernard” nr rej. WUSW Siedlce 6357/1982, akta zniszczone przez SB.

Jan Mroczek został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 09.08.1982 roku jako kandydat na TW pod nr 6357 a następnie już 11.08.1982 roku przerejestrowany na TW ps. „Bernard”. Jednostką rejestrującą był Wydział V WUSW w Siedlcach.

Brał aktywny udział w rozpracowywaniu nielegalnych struktur podziemnej siedleckiej Solidarności między innymi w Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów „Sprężyny” w Siedlcach donosząc na jej pracowników oraz ujawniając osoby rozprowadzające ulotki. Prowadzony był przez kpt. Bogdana Balę st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach.

Akta TW ps. „Bernard” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Bernard” 23.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym, ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 3 plus 8.