Mucha Leszek TW Sportowiec

Mucha Leszek s. Bronisława ur. 18.07.1962 IPN Lu 00425/269 TW ps. „Sportowiec” nr rej. 62992 Chmielów pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Chmielowa w  pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 30.11.1983 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Bemowie Piskim. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sportowiec”. Współpracę zakończono 16.02.1984 roku w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz