Kiliszek Karol TW „Ignacy”

Karol Ignacy Kiliszek s. Konstantego ur. 01.02.1954 r., sygn. akt: IPN Lu 554/66, TW ps. „Ignacy” nr rej. WUSW Siedlce 8842/1987, Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie o specjalności ślusarz mechanik. Wykształcenie specjalistyczne spawacz w ochronie gazowej. Zatrudniony na stanowisku konstruktora w Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach. Posiadał znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Często wyjeżdżał do Wielkiej Brytanii i RFN. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 30.10.1987 r. por. J. Orzyłowski st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ignacy”. Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji na odcinku kontrwywiadowczego zabezpieczenia kierunku brytyjskiego w ramach Sprawy Obiektowej kryptonim „Tamiza”.

Współpracę rozwiązano w 1990 r. w związku z zarządzeniem MSW nr 43/90 a jego akta zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5.

W archiwach IPN znajduje się 61 dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 16.08.2016r.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 554/66 Karol Ignacy Kiliszek tajny współpracownik „Ignacy” - Uzasadnienie pozyskania do współpracy, Postanowienie o rozwiązaniu współpracy TW ps. „Ignacy” nr ewid. 8842. (16,1 MB).

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8842/1987

  • IPN Lu 554/66/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Ignacy”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1988. Materiały dotyczące: Karol Ignacy Kiliszek, imię ojca: Konstanty, ur. 01-02-1954 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/66/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Ignacy”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1988. Materiały dotyczące: Karol Ignacy Kiliszek, imię ojca: Konstanty, ur. 01-02-1954 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/67 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Ignacy”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1988. Materiały dotyczące: Karol Ignacy Kiliszek, imię ojca: Konstanty, ur. 01-02-1954 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/67 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Ignacy”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Karol Ignacy Kiliszek, imię ojca: Konstanty, ur. 01-02-1954 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Karola Kiliszek, tajnego współpracownika pseudonim „Ignacy” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/70 i IPN BU Z/001803/71.

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 7?