Gasiuk Henryk TW „Waldek”

Henryk Gasiuk s. Czesława ur. 07.10.1939 r. w Markówce, IPN Lu 00414/920 i IPN Lu 00419/1863, TW ps. „Waldek” nr rej. 8361 i 1499, Siedlce

Henryk Gasiuk TW „Waldek”
Henryk Gasiuk TW „Waldek”

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony w Siedleckiej Fabryce Maszyn Elektrycznych „FAMA” w Siedlcach na stanowisku starszego referenta działu zaopatrzenia i inwestycji. Do współpracy zwerbował go 12.05.1973 r. na zasadzie lojalności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek w kraju oficer Referatu SB Komendy Powiatowej MO w Siedlcach por. Zbigniew Kaleniecki. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Waldek”. Henryk Gasiuk został zwerbowany do zabezpieczenia dopływu informacji w sprawie obiektowej kryptonim „Elektron” i „Pływak”. 1 września 1975 roku został przerejestrowany do Wydz. III SB Siedlce, a w 1987 roku do Wydz. V. W późniejszym okresie był wykorzystywany do SO „Gospodarz” i SOS „Czystka” [sygn. akt: IPN Lu 0421/804].

W jego charakterystyce pracy wystawionej w lutym 1990 roku możemy przeczytać między innymi:

Aktualnie TW jest zatrudniony w PGK Siedlce. Był wykorzystywany, jako źródło ogólnoinformacyjne. W okresie współpracy odbyto 83 spotkania na terenie miasta najczęściej na wolnym powietrzu, samochodzie prywatnym TW lub pracownika, bądź w lokalu gastronomicznym. Podczas współpracy systematyka spotkań była dobra dzięki dopingowaniu poprzez wynagradzanie i wręczanie upominków. Kontakt z TW był utrzymywany na bieżąco w miarę potrzeb w miarę potrzeb uzyskiwania informacji operacyjnych.

Teczka personalna i teczka pracy tajnego współpracownika ps. „Waldek” przed złożeniem do archiwum została mocno wyczyszczona. Jak wynika z charakterystyki TW, w okresie współpracy odbyto 83 spotkania, a w teczce pracy widnieją tylko 3 (słownie: trzy) informacje operacyjne z donosów TW „Waldek” z 1989 roku. Brak też pokwitowań wynagrodzeń i wręczeń upominków dzięki którym systematyka spotkań była dobra. Z analizy dokumentów z innych teczek m.in. SO „Podlasie” [sygn. akt: IPN Lu 0420/99] i SOS „Historyk”[sygn. akt: IPN Lu 0421/341] wynika, iż czynnie uczestniczył w rozpracowywaniu i inwigilowaniu struktur NSZZ „Podlasie” i „Solidarności” na terenie byłego województwa siedleckiego.

Współpracę z nim zakończono 02.02.1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. Jego akta zostały złożone w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii B-10/z.

W archiwach IPN znajduje się w teczce personalnej 12 kart i 6 kart rejestracyjnych w kopercie, a w teczce pracy 5 kart i pusta koperta dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

 • IPN Lu 0414/920 - Gasiuk Henryk TW ps. „Waldek” - teczka personalna tajnego współpracownika (7,8 MB)
 • noty IPN - noty wystawione przez IPN potwierdzająca tożsamość: Gasiuk Henryk TW ps. „Waldek” (0,6 MB)
 • IPN Lu 0420/99 - Sprawa Obiektowa krypt. „Podlasie” - analiza sprawy Obiektowej krypt. „Podlasie” nr ewid. 5229 str. 10, plan zabezpieczenia zebrania MKZ NSZZ „Solidarność”, wykaz tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych (3,4 MB)
 • IPN Lu 0421/341 - Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Historyk” - wyciąg z informacji operacyjnej od tw ps. „Waldek” (1,3 MB)

 

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Siedlce 8361/1973

 • IPN Lu 00414/920/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Waldek", dotycząca: Henryk Gasiuk, imię ojca: Czesław, ur. 07-10-1936 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/920/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Waldek", dotycząca: Henryk Gasiuk, imię ojca: Czesław, ur. 07-10-1936 r. (Mikrofilm jacket)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

gasiuk henryk

 • kamila gasiuk-pihowicz rodzice
 • andrzej gasiuk
 • tw waldek
 • henryk gasiuk
 • kim był ojciec gasiuk-pihowicz

Komentarze


Skomentował Marek z Siedlec |

To nie jest ojciec Posłanki! Ten tutaj kabel ma na imię HENRYK, a ojciec Kamili Gasiuk-Pihowicz to ANDRZEJ. Nie są żadną rodziną, w Siedlcach wszyscy o tym wiedzą.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na tej stronie nigdzie nie jest napisane, że Henryk Gasiuk jest ojcem Kamili Gasiuk-Pihowicz. Pan Henryk miał jednego syna o imieniu Waldemar ur. w 1962 roku (IPN Lu 00414/920/D rekord 8).

Skomentował Jacek |

Gasiuk - nazwisko ukraińskie.

Prosimy dodać 8 i 5.