Gawryś Sławomir TW Marek

Gawryś Sławomir s. Adolfa ur. 01.10.1960 IPN Lu 00425/264 TW ps. „Marek” nr rej. 52865 kontrwywiad wojskowy Wola Rębkowska pow. Garwolin

Mieszkaniec Woli Rębkowskiej pow. Garwolin. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 06.07.1982 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Marek”. Współprace zakończono w związku z odejściem do rezerwy 16.11.1983 roku.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 7?