Gałązka Renata TW „Ela”

Gałązka Renata Elżbieta c. Jana ur. 03.10.1955 r. IPN Lu 555/6 TW ps. „Ela” nr rej. 2986 WSRP Siedlce

Mieszkanka nowego Dworu Mazowieckiego. Studentka Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał ją 05.10.1977 roku na zasadzie dobrowolności st. sierż. Jerzy Zawistowski st. insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ela’. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o postawach moralno-politycznych kadry i studentów WSRP w Siedlcach jak i też ujawnianie osób prowadzących działalność religijną na rzecz środowiska akademickiego przy kurii diecezjalnej w Siedlcach w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Baranek” i Sprawach Obiektowych kryptonim „Sorbona” i „Olimp II”. 26.09.1978 roku otrzymała z rąk funkcjonariusza SB kwotę 1000 zł na przepisanie pracy magisterskiej. Współpraca została zakończona w 1978 roku z powodu ukończenia przez nią studiów i przeniesienie się do stałego miejsca zamieszkania w Nowym Dworze mazowieckim. 03.10.1978 roku materiały dotyczące jej osoby zostały złożone w archiwum Biura „C” KW MO w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii Teczka Personalna B-30 a Teczka Pracy B-15.

W archiwach IPN znajdują się 64 dokumenty dotyczące jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 555/6 Gałązka Renata TW ps. „Ela” - notatka informacyjna, wniosek o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika, arkusz wypłat i świadczeń, kierunkowy plan wykorzystania TW ps. „Ela”, zobowiązanie do współpracy z SB (6,5 MB)

 

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Gałązka Renaty, tajnego współpracownika pseudonim „Ela”, były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001803/4.

 

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 3834/1984

 

  • IPN Lu 555/6 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Ela”, prowadzona przez Wydział III KWMO w Siedlcach w latach 1977-1978. Materiały dotyczące: Renata Gałązka, imię ojca: Jan, ur. 05-10-1955 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 8 i 6?