Kowalski Czesław TW Stadion

Kowalski Czesław s. Jana ur. 24.9.1953 IPN Lu 00425/6 TW ps. „Stadion” nr rej. 28401 kontrwywiad wojskowy Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności murarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 22.05.1974 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stadion”. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 20.03.1975 roku. W okresie współpracy był jeden raz wynagrodzony za przekazane informacje.

W archiwach IPN znajduje się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 2 plus 3.