Adamczyk Kazimierz KO AK

Adamczyk Kazimierz s. Stanisława ur. 01.01.1929 IPN Lu 00414/406 i IPN Lu 00419/1243 KO ps. „AK” nr rej. 3735 Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Zatrudniony w charakterze instruktora nauki jazdy w LOK w Garwolinie. Członek PZPR pełniący funkcję sekretarza POP tamże. Z powodu, że SB nie mogła werbować członków PZPR na tajnych współpracowników 20.03.1978 r. ppor. J. Sadowski insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach zwerbował go, jako informatora na statusie kontaktu operacyjnego. Celem pozyskania był fakt, że w/w był najbliższy sąsiadem figuranta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenie krypt. „Duet” Ed. Zaręby. Mógł on udzielać bezpośrednich informacji na temat kontaktów figuranta a jego mieszkanie mogło być wykorzystywane przez piony „B” i „W” wydz. III do bezpośredniej jego inwigilacji. 16.10.1984 r. został przekazany na kontakt ppor. Mirosławowi Ambroziakowi insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach do wykorzystania w Sprawie Obiektowej krypt „Liga” dotyczącej organizacji społeczno-politycznych. Współpracę zakończono 09.02.1987 r. z powodu braku możliwości operacyjnych KO z racji tego, że nie ma on kontaktów z osobami będącymi w zainteresowaniu SB. W czasie współpracy jeden raz został wynagrodzony upominkiem rzeczowym o wartości 500 zł.

W archiwach IPN znajdują się 44 dokumenty dotyczące jego osoby.

 

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 3735/1978

 

  • IPN Lu 00414/406/D [1962/I] (IPN BU 001162/406/D) Teczka personalna kontaktu operacyjnego pseudonim "AK" prowadzona w latach 1978-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Kazimierz Adamczyk, imię ojca: Stanisław, ur. 01-01-1929 r. (Mikrofilm diazo 1962/1)
  • IPN Lu 00414/406/J [1962/I] (IPN BU 001162/406/J) Teczka personalna kontaktu operacyjnego pseudonim "AK" prowadzona w latach 1978-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Kazimierz Adamczyk, imię ojca: Stanisław, ur. 01-01-1929 r. (Mikrofilm jacket 1962/1)
  • IPN Lu 00419/1243 [1962/I] (IPN BU 00966/1243) Teczka personalna kontaktu operacyjnego pseudonim "AK" prowadzona w latach 1978-1987 przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Kazimierz Adamczyk, imię ojca: Stanisław, ur. 01-01-1929 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 300/1263 Akta personalne członka ORMO: Kazimierz Adamczyk, imię ojca: Stanisław, ur. 01-01-1929 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz