Stępień Jan TW „Olek”

Jan Stępień s. Józefa ur. 03.03.1946 r., TW ps. „Olek” nr rej. WUSW Siedlce 6813/1983, akta zniszczone przez SB.

Jan Stępień został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 16.08.1983 roku pod nr 6813 jako tajny współpracownik ps. „Olek”. Jednostką rejestrującą był SB RUSW Garwolin pion IV. 21.03.1985 roku został przekazany do Wydziału VI WUSW Siedlce.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Olek” nr 6813 pozyskany 12.08.1983 r.

Materiały obciążające stanowił fakt niewłaściwego przechowywania broni palnej co doprowadziło do jej utraty.

W kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go do ogólnego rozpoznania kompleksu rolno-spożywczego na odcinku jego zakładu pracy a szczególnie do ujawniania sytuacji konfliktowych, przypadków niegospodarności i niedbalstwa, nastrojów społecznych. Zadania mają charakter ogólny. Realizuje je przekazując ustnie informacje o dokonanych ustaleniach. Są one wykorzystywane do rozpoznania zagadnienia oraz do sporządzania dziennych meldunków sytuacyjnych. (…)

(IPN Lu 0426/211 k. 182)

Akta TW ps. „Olek” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Olek” 12.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 1.