Foryś Mieczysław TW „Dębski”

Prof. dr hab. Mieczysław Foryś s. Stanisława ur. 10.02.1939 r. w Pisarzowicach, IPN BU 02110/4, KO i TW ps. „Dębski” nr rej. 2522 i 17699; Siedlce, Warszawa.

Prof. dr hab. Mieczysław Foryś rektor Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Dębski”
Prof. dr hab. Mieczysław Foryś
grafika: www.uph.edu.pl

Mieszkaniec Warszawy, w Siedlcach mieszkał u swojej konkubiny. Wykształcenie wyższe, rektor Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego i PZPR.

W 1958 roku ukończył Politechnikę Śląską a następnie studiował na Uniwersytecie Moskiewskim. Od 1971 roku związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Siedlcach przekształconą w 1977 roku w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). W 1981 roku został jej rektorem.

Współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa zaczął w 1976 roku jako kontakt operacyjny. Przyjął pseudonim „Dębski”. Celem pozyskania było uzyskiwanie informacji o naukowcach polskich i cudzoziemskich uczestniczących na konferencjach, sympozjach i kongresach międzynarodowych w kraju i poza jego granicami. Był kontrolowany przez tajnego współpracownika ps. „Neutron” – pracownika WSR-P dr mgr Józefa Czubla.

Kpt Tadeusz Wielgórski w notatce służbowej z dnia 19.06.1985 r. scharakteryzował Mieczysława Forysia:

Posiada walory osobowościowo-charakterologiczne które określają podatność w/w na wpływy innych osób – szczególnie reprezentujących instytucje państwowe. Z posiadanych materiałów m.in. wynika, że w/w:

  • – jest zarozumiały, co przejawia się to w nader widocznym posługiwaniu się napuszonym autorytetem zajmowanego stanowiska. Prezentuje postawę „dyrektorsko – urzędniczą”. Różne wykroczenia, obojętnie przez kogo popełnione nie przedstawiają dla niego większego zła – byle tylko nie były znane opinii publicznej;
  • – nie gardzi wdziękami asystentek i studentek, mało odporny na pokusy płci żeńskiej;
  • – operatywny i zaradny życiowo, łatwo dostosowuje się do sytuacji w jakiej wypadnie żyć. Operatywność ta jest szczególnie widoczna, gdy sytuacja może być osobiście korzystna;
  • – nie gardzi alkoholem;
  • – stara się ugruntować własną pozycję, przyśpieszyć swój awans, zwiększyć zarobki, zgromadzić zasługi dla odznaczeń m.in. uprawia wokół swojej osoby „tanią propagandę”, tworzy mit „dobroczynności”, publikuje nawet drobne pozycje którym nadaje pozory odkryć naukowych, chwali się kontaktami zagranicznymi itd.

W dniu 14.11.1985 r. w pokoju hotelu „Forum” w Warszawie dokonano pozyskanie na TW na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Pozyskania dokonał dr. Janusz Steć z Wydz. II Dep. II MSW i kpt Tadeusz Wielgórski z Wydz. II WUSW w Siedlcach.

W związku z pobytem TW ps. „Dębskiego” na stażu naukowym w USA sprawa została przekazana w 1986 roku do Wydz. V Departamentu I MSW. Oficerem prowadzącym został kpt. Grzegorz Gronet. W 1987 roku „Dębskiego” przejął Wydz. IV Departamentu I MSW i zarejestrował pod nr 17699 jako KO „Dębski”. Miał być wykorzystywany jako konsultant do oceny materiałów naukowych uzyskanych z innych źródeł. Z uwagi na brak takich materiałów nie był wykorzystywany i 05.02.1990 roku teczki KO/TW ps. „Dębski” złożono do archiwum Ewidencji Operacyjnych Departamentu I.

W archiwach IPN znajdują się 3 teczki dotyczące TW/KO „Dębski”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Dokumenty:

  • IPN BU 02110/4 t. 1 Prof. dr hab. Mieczysław Foryś tajny współpracownik „Dębski” - Kwestionariusz TW, Projekt zadań dla TW ps. „Dębski”, donos „Dębskiego” (3,3 MB).

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 9?