Giers Andrzej TW „Zakrzewski”

Andrzej Giers s. Mieczysława ur. 19.02.1945 r., IPN Lu 00414/415, IPN Lu 00419/441 i IPN Lu 00419/1261, TW ps. „Zakrzewski” nr rej. KPMO Węgrów 5496/1970, Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Właściciel prywatnej taksówki. Do współpracy z SB pozyskał go 06.06.1970 roku sierż. Adam Bartkiewicz oficer operacyjny Referatu SB KPMO w Węgrowie. Celem pozyskania było jak czytamy w arkuszu przebiegu współpracy wystawionym 15.08.1972 roku:

uzyskiwanie poprzez tw ps. „Zakrzewski” informacji o pobycie cudzoziemców na terenie Węgrowa i powiatu. Jak zachowania się, postepowania i kontrola osób, u których przebywali. Zbieranie informacji o przejeździe i pobycie wozów dyplomatycznych w Węgrowie i na terenie powiatu. Wykorzystywać tw do kontroli osób przechodzących w zagadnieniu krypt. „Motyle” ora osób, które wyjeżdżają lub wyjeżdżały za granicę. Będzie wykonywał inne zadania zlecane w zależności od określonej sytuacji politycznej, ekonomicznej itp. (zachowano oryginalną pisownię)

W dokumentacji dotyczącej jego osoby są wykazane 122 spotkania, jakie odbył w okresie lipiec 1970 – maj 1976, na których to złożył szereg doniesień dotyczących między innymi: księdza Gromka, Światków Jehowy Wołynka, a także mieszkańców Węgrowa i okolic: Ilczuka, Wintorka, Kurowskiego, Wąsowskiego, Więzaka, Salacha, Kalata, Gołębiowskiego i wielu innych. Informował też o faktach rozprowadzaniem mięsa z nielegalnego uboju i produkcji bimbru. Obszernie informował o nastrojach i wypowiedziach ludzi korzystających z jego taksówki. Prowadzili go następujący funkcjonariusze SB: sierż. Adam Bartkiewicz oficer operacyjny Referatu SB KPMO w Węgrowie do 06.081970 r. następnie od 20.08.1971 r. ppor. B. Nojszewski inspektor operacyjny SB KPMO w Węgrowie, od 17.04.1973 r. st. inspektor Wydz. II KWMO w Warszawie J. Strzerzewski i od 09.09.1977 r. st. inspektor Wydz. IV KWMO w Siedlcach Wiesław Antoński.

W archiwach IPN zachowało się 186 stron dokumentów dotyczących jego w tym teczka personalna i pracy oraz własnoręcznie napisane zobowiązanie.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Węgrów 5496/1970

  • IPN Lu 00419/441 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Zakrzewski" prowadzona przez Referat SB KPMO w Węgrowie w latach 1970-1975, dotycząca: Andrzej Giers, imię ojca: Mieczysław, ur. 19-02-1945 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 9.