Jedlikowski Wacław TW „Zbyszek”

Wacław Jedlikowski s. Bolesława ur. 15.05.1940 r., TW ps. „Zbyszek” nr rej. WUSW Siedlce 6427/1982, akta zniszczone przez SB.

Wacław Jedlikowski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 17.09.1982 roku pod nr 6427 jako tajny współpracownik ps. „Zbyszek”. Jednostką rejestrującą był Wydział V WUSW w Siedlcach. W dzienniku rejestracyjnym widnieje dopisek „Przyj. W-d/w z PG Siedlce” co świadczy, iż wcześniej był zarejestrowany w Wydziale Do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Siedlcach.

Z notatki służbowej z kontroli dokumentacji TW z dnia 19.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się, że:

TW „Zbyszek” nr 6427 przyjęty na kontakt Wydziału V 17.09.1982 r. - pozyskany w 1979 r. Od daty pozyskania do dnia udzielenia poparcia upłynęło 5 lat.

W tym okresie przekazał szereg istotnych informacji dotyczących nieprawidłowości występujących w zakładzie pracy, w którym pracuje. Były one wykorzystywane w prowadzonych sprawach ewidencji operacyjnej.

Poparcia udzielono w czerwcu 1984 r. Polegało ono na przyśpieszeniu wydania paszportu na turystyczny wyjazd do WRL [Węgierska Republika Ludowa].

Nie przewidziano zadań do realizacji podczas pobytu za granicą. Poparcia udzielono ze względu na wieloletnią współpracę oraz w celu dalszego wiązania go ze Służbą Bezpieczeństwa. Z tych względów udzielenie poparcia należy uznać za celowe.

Po powrocie z zagranicy jakość i forma przekazywanych informacji nie uległa zasadniczym zmianom i pozostała na dotychczasowym poziomie.

(IPN Lu 0426/211 k. 68)

Akta TW ps. „Zbyszek” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Zbyszek” 26.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Zostaw komentarz