Boruta Andrzej TW Krzysiek

Andrzej Boruta s Stefana ur. 09.03.1951 r., IPN Lu 00419/1770 TW ps. „Krzysiek” nr rej. KWMO, Siedlce 6358/1982 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne. Pracował w Spółdzielni Inwalidów Zakład Produkcji Sprężyn w Siedlcach na stanowisku z-cy głównego technologa. Pozyskany do współpracy został 10.08.1982 r. na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy ze służbą bezpieczeństwa przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krzysiek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Inwalidzi”. Prowadzili go z ramienia SB ppor. Bogdan Bala, ppor. R Wójcik. i mjr. Stanisław Pogoda z WUSW w Siedlcach. W okresie od 10.08.1982 do 16.02.1987 spotkał się 39 razy z pracownikami SB. Nie brał wynagrodzenia ani prezentów. Donosił m.in. na Lecha Filusa, Jerzego Golbiaka, Janusza Ławeckiego i innych. Był kontrolowany przez TW „Bernard” (Jan Mroczek).

Ostatnią informację operacyjną złożył 28.11.1989 r., kiedy już pracował w Spółdzielni Krawieckiej „Reymont” w Siedlcach.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 0421/735 t.1 - Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Inwalidzi” Tom I - wybrane dokumenty dotyczące tajnego współpracownika pseudonim „Krzysiek”: wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia, plan przedsięwzięć operacyjnych do SOS krypt. „Działacze”, analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Działacze”, plan przedsięwzięć operacyjnych do SOR krypt. „Inwalidzi”, analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Inwalidzi”. (3,9 MB)
  • IPN Lu 0421/735 t.2 - Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Inwalidzi” Tom II - wybrane dokumenty dotyczące tajnego współpracownika pseudonim „Krzysiek”: wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystanych w sprawie, donosy TW ps. „Krzysiek”. (3,9 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6358/1982

  • IPN Lu 00414/841/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Krzysiek" prowadzona przez Wydział V KWMO/Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Boruta, imię ojca: Stefan, ur. 09-03-1951 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/841/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Krzysiek" prowadzona przez Wydział V KWMO/Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Boruta, imię ojca: Stefan, ur. 09-03-1951 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1770 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Krzysiek" prowadzona przez Wydział V KWMO/Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Boruta, imię ojca: Stefan, ur. 09-03-1951 r. (Dokumentacja aktowa, Fotografia)
  • IPN Lu 00419/1770 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Krzysiek" prowadzona przez Wydział V KWMO/Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1982-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Boruta, imię ojca: Stefan, ur. 09-03-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 8.