Rudaś Krzysztof TW Bożena

Rudaś Krzysztof s. Jana ur. 27.09.1953 IPN Lu 00415/12 i IPN Lu 00425/12 TW ps. „Bożena” kontrwywiad wojskowy Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz mechanik. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego został zwerbowany 28.09.1974 roku na zasadzie dobrowolności. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bożena”. Współpracę zakończono 30.07.1975 roku z powodu przejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 1 dokument dotyczący jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 2 plus 7.