Chmielowiec Feliks TW „Robert”

Chmielowiec Feliks Wiesław s. Stanisława ur. 20.11.1952 r. IPN Lu 00414/473 TW ps. „Robert” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Pozyskany do współpracy na zasadzie dobrowolności 24.03.1984 roku w związku ze sprawą obiektową „Sekwana”. Było to związane z jego wyjazdem służbowym z zakładów Nowotki do Włoch. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Robert”. W okresie współpracy odbyto z nim 11 spotkań. Opowiadał o pracy. Rozwiązano współpracę 14.12.1987 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7076/1984

 

  • IPN Lu 00414/473/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Robert" prowadzona w latach 1984-1988 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Feliks Chmielowiec imię ojca: Stanisław, ur. 20-11-1952 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/473/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Robert" prowadzona w latach 1984-1988 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Feliks Chmielowiec imię ojca: Stanisław, ur. 20-11-1952 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1353 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim"Robert" prowadzona w latach 1984-1988 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Feliks Chmielowiec imię ojca: Stanisław, ur. 20-11-1952 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1353 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim"Robert" prowadzona w latach 1984-1988 przez Wydział II WUSW w Siedlcach, dotycząca: Feliks Chmielowiec imię ojca: Stanisław, ur. 20-11-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz