Majek Zbigniew TW Niunio

Majek Zbigniew s. Franciszka ur. 29.04.1956 IPN Lu 00415/84 i IPN Lu 00425/84 TW ps. „Niunio” nr rej. 37667 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Z zawodu kierowca o wykształceniu zasadniczym zawodowym. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 12.09.1977 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Niunio”. Współpraca została zakończona 05.04.1979 roku w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz