Antosiewicz Jan inf. Orzeł

Antosiewicz Jan s. Piotra ur. 02.05.1921 IPN Lu 00419/196 informator ps. „Orzeł” Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec wsi Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Mazowiecki. Do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim został zwerbowany na podstawie materiałów kompromitujących 19.01.1945 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z UB następującej treści: (pisownia oryginalna)

Dnia 19 stycznia 1945 roku

Ja Jan Antosiewicz zamieszkały we wsi Bestwiny daje niniejsze zobowiązanie Organom Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego współpracować z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego dla wykrycia niemieckich szpiegów, zdrajców ojczyzny, współpracowników niemieckich i tych którzy prowadzą anty państwową pracę. W swojej współpracy będę dokładnie i w czas wypełniał polecone mi zadania. Za przekroczenie niniejszego zobowiązania o rozgłaszania o mojej współpracy z Resortem Bezpieczeństwa Publicznego będę pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Dla zachowania konspiracji wszystkie moje materiały podpisywał będę pseudonimem „Orzeł”.

Antosiewicz Jan

Zobowiązanie przyjął St. Wyw. (podpis nieczytelny)

W archiwach IPN znajduje się tylko 11 dokumentów dotyczących jego osoby. Nie zachowały się dokumenty o jego współpracy. Ostatnia wzmianka dotycząca jego osoby nosi datę 22.08.1978 r. była to prośba Komendy MO m. st. Warszawy wystosowana do Biura „C” Wydz. VI Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie o udzielenie informacji na jego temat. 25.09.1979 r. udzielono odpowiedzi, że figuruje w ich kartotece i mieszka pod adresem Bestwiny gm. Osieck pow. Mińsk Mazowiecki. Jego dane adresowe były aktualizowane jeszcze w 1963 i 1967 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUBP Mińsk Mazowiecki 14882/1945

 

  • IPN Lu 00419/196 [8088/I, 843/I] (IPN BU 00966/196) Teczka personalna informatora pseudonim "Orzeł" prowadzona w 1945 r. przez PUBP w Mińsku Mazowieckim, dotycząca: Jan Antosiewicz, imię ojca: Piotr, ur. 02-03-1920/ 02-05-1921 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 9 i 7.