Tołwiński Zenon TW „Zbigniew”

Zenon Tołwiński s. Kazimierza ur. 09.01.1951 r., TW ps. „Zbigniew” nr rej. WUSW Siedlce 6516/1982

Zenon Tołwiński został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 17.11.1982 roku pod nr 6516 jako kandydat na tajnego współpracownika. Jednostką rejestrującą był Wydział III WUSW w Siedlcach. 12.01.1983 roku został przekwalifikowany na TW ps. „Zbigniew”. Teczki TW ps. „Zbigniew” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach rejestrację TW ps. „Zbigniew” wycofano 31.01.1990 roku z dopiskiem „Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie, ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Zbigniew” nr 6516 pozyskany 4.01.1983 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za wywołanie awantury w lokalu gastronomicznym.

W opracowanym kierunkowym planie przewidziano wykorzystanie go jako źródło ogólnorozpoznawcze do sygnalizowania o sytuacji w środowisku, w którym pracuje, nastrojach, niezadowolenia, rozpoznawania postaw poszczególnych osób do sprawy obiektowej krypt. „Muza”.

Otrzymuje zadania ogólnorozpoznawcze, zgodne z kierunkiem wykorzystania (mało ofensywne). Nie na każdym spotkaniu otrzymuje zadania (są adnotacje, że pozostają aktualne zadania z poprzedniego spotkania). Nie zawsze realizuje przekazane zadania a pracownik nie rozlicza z ich realizacji i nie wyjaśnia przyczyn ich niezrealizowania. Przekazywane przez niego informacje wykorzystywane są do rozpoznania ogólnego środowiska. Informacje przekazuje ustnie.

(IPN Lu 0426/211 k. 177)

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 6.