Cyrych Jan TW „Radny”

Cyrych Jan s. Konstantego ur. 01.05.1933 r. IPN Lu 00414/772 i IPN Lu 00419/1698 TW ps. „Radny” nr rej. 8658 Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku technologa w Fabryce Urządzeń Budowlanych w Ostrówku Węgrowskim. Do współpracy z SB został pozyskany na zasadzie dobrowolności 03.07.1987 r. Pozyskania dokonał inspektor SB RUSW w Węgrowie mł. chor. Ryszard Król. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Radny”.  Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Jaga” prowadzonej na operacyjną ochronę FUB w Ostrówku Węgrowskim. W jego charakterystyce pracy wystawionej 25.11.1989 r. możemy przeczytać miedzy innymi:

Celem pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji o faktach, zjawiskach i osobach będących w operacyjnym zainteresowaniu SB w ramach prowadzonej sprawy obiektowej krypt. „Jaga”

//..//

Spotkania z TW ps. „Radny” odbywano w godzinach popołudniowych w samochodzie służbowym. W okresie współpracy TW ps. „Radny” nie był wynagradzany. Z w/w odbyto dwa spotkania. Ze względu na zmianę sytuacji politycznej TW ps. „Radny” odmawia kategorycznie dalszej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. W związku z powyższym postanowiono współpracę z TW ps. „Radny” nr ew. 8658 rozwiązać, a robocze materiały operacyjne złożyć do archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 36 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Węgrów 8658/1987

  • IPN Lu 00414/772/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Radny", prowadzona przez Grupę V SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Jan Cyrych, imię ojca: Konstanty, ur. 01-05-1933 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/772/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Radny", prowadzona przez Grupę V SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Jan Cyrych, imię ojca: Konstanty, ur. 01-05-1933 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1698 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Radny", prowadzona przez Grupę V SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Jan Cyrych, imię ojca: Konstanty, ur. 01-05-1933 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1698 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Radny", prowadzona przez Grupę V SB RUSW w Węgrowie w latach 1987-1989, dotycząca: Jan Cyrych, imię ojca: Konstanty, ur. 01-05-1933 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 589/27 Akta personalne żołnierza: Jan Cyrych, imię ojca: Konstanty, ur. 01-05-1933 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz