Araj Wojciech TW Byk

Araj Wojciech s. Zygmunta ur. 19.04.1960 IPN Lu 00415/212 i IPN Lu 00425/183 TW ps. „Byk” nr ewid. 57521 kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Wola Burzecka gm. Wojciechów woj. siedleckie. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności elektromonter. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany 25.11.1981r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w Dęblinie. Współpracę zakończono 19.02.1984r. z powodu odejścia do rezerwy.

W archiwach IPN zachowało się 9 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy i oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy faktu współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00415/212 Araj Wojciech TW Byk - notatka informacyjna, karta osobowa tajnego współpracownika, deklaracja współpracy z organem kontrwywiadu wojskowego, oświadczenie zachowania tajemnicy (4,0 MB)

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 9?