Szymański Tadeusz TW Jurek

Szymański Tadeusz s. Wacława ur. 29.10.1956 IPN Lu 00425/132 TW ps. „Jurek” nr rej. 38717 Telaki pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Telaki w powiecie Sokołów Podlaski. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 23.05.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Sochaczewie. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jurek”. Współpracę zakończono 14.04.1980 roku w związku z zakończeniem odbywania służby wojskowej.

W archiwach IPN znajdują się 4 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 3.