Kudełka Tadeusz TW „Kmicic” i TW „Karol”

Tadeusz Kudełka s. Antoniego ur. 25.02.1937 r., TW ps. „Kmicic” i „Karol” nr rej. WUSW Siedlce 6223/1982 akta zniszczone przez SB, Mińsk Mazowiecki.

Jan Bartosiak został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 26.04.1982 roku pod nr 6223 jako zabezpieczenie operacyjne, a 03.05.1982 roku jako tajny współpracownik ps. „Kmicic”. W 1984 roku zmienił pseudonim konspiracyjny na „Karol”. Jednostką rejestrującą był Wydział II WUSW w Siedlcach.

Z Informacji z dnia 31.05.1984 r. sporządzonej przez kpt. B. Dąbrowskiego zastępcy naczelnika Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się, że:

TW ps. „Karol” nr ew. 6223. Źródło posiada dotarcie do środowisk postsolidarnościowych w Mińsku Mazowieckim. Istnieje możliwość wykorzystania TW do działań ofensywnych. TW jest źródłem sprawdzonym i lojalnym wobec SB.

(IPN Lu 0426/210 k. 127)

03.03.1987 roku do wpisu w dzienniku rejestracyjnym dodano adnotację:

 Udzielać informacji „nie figuruje”.

Akta TW ps. „Kmicic/Karol” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Kmicic/Karol” 30.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację z powodu braku materiałów o istotnej wartości operacyjnej”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 7.