Byczko Jan TW „Misiek”

Jan Byczko s. Pawła ur. 08.08.1943 r. IPN Lu 555/64 i IPN Lu 554/63 TW ps. „Misiek” nr rej. 8354 Mińsk Mazowiecki.

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe techniczne inżynier-elektronik. Zatrudniony na stanowisku kierownika produkcji Przedsiębiorstwa Zagranicznego „Mantex” w Aleksandrowicach. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go 07.06.1989 r. na zasadzie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju kpt. Jerzy Strzaliński z WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Misiek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Rodacy” dotyczącej kontroli operacyjnej właścicieli firm polonijno-zagranicznych działających na terenie woj. siedleckiego. W okresie współpracy odbyto z TW 3 spotkania. Nie był wynagradzany za przekazywane informacje, nie był kontrolowany przez inne osobowe źródła informacji ani przez środki techniki operacyjnej. Współpraca została zakończona w 1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych, a jego akta zostały przekazane do archiwum WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-5z.

W archiwach IPN znajduje się 31 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta w 2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 9354/1989

  • IPN Lu 554/63/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Misiek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w 1989 r. Materiały dotyczące: Jan Byczko, imię ojca: Paweł, ur. 08-08-1943 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/63/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Misiek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w 1989 r. Materiały dotyczące: Jan Byczko, imię ojca: Paweł, ur. 08-08-1943 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/64 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Misiek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w 1989 r. Materiały dotyczące: Jan Byczko, imię ojca: Paweł, ur. 08-08-1943 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/64 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Misiek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w 1989 r. Materiały dotyczące: Jan Byczko, imię ojca: Paweł, ur. 08-08-1943 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 589/18 Akta personalne żołnierza: Jan Byczko, imię ojca: Paweł, ur. 08-08-1943 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Jana Byczko, tajnego współpracownika pseudonim „Misiek” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/66 i IPN BU Z/001803/67.

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 5.