Biernat Tomasz TW „Kaźmierczak”

Tomasz Jerzy Biernat s. Wacława ur. 08.04.1938 r. IPN Lu 00419/1269 TW ps. „Kaźmierczak” nr rej. 2389 Łochów

Instruktor księgowości w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Węgrowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju został zwerbowany przez st. oficera operacyjnego SB KP MO w Węgrowie Wiesława Piotrowskiego 12 listopada 1964 roku. Napisał własnoręczne zobowiązania o współpracy. W jego charakterystyce z 20.10.1966 roku, wystawionej przez W. Piotrowskiego możemy przeczytać, że:

informował o sytuacji i nastrojach panujących wśród rolników z gmin Łochów, Ostrówek, Prostyń, Sadowne i Stoczek Węgrowski. Udzielał też informacji na temat wrogich wystąpień ks. Domańskiego.

14.10.1981 r. na kontrakt przejął go chor. Stanisław Rydzewski mł. insp. TGO Wydz. IV KW MO Siedlce w Węgrowie. W charakterystyce tw. ps. „Kaźmierczak” wystawionej przez kpr. A. Kowalczyka insp. SB RUSW w Węgrowie z 12.07.1986 r. możemy przeczytać między innymi, że:

wykorzystywany był do zagadnień kompleksu gospodarki żywieniowej. W okresie współpracy tw wykazał zaangażowanie i przekazał wiele istotnych informacji szczególnie w zakresie rozpoznawania działalności opozycyjnej w środowisku wiejskim jak również wrogich wystąpień księży. Informację od tw były prawdziwe, potwierdzone przez inne osobowe źródła informacji. Oceniając pracę źródła należy stwierdzić, iż był jednostką dobrą. W okresie współpracy z tw odbyto 167 spotkań. Spotkania odbywały się na wolnym powietrzu. Tajny współpracownik był nagradzany 35 razy kwotami 300 – 400 zł na łączną sumę 12 600 zł. Pod koniec 1985 roku w związku ze złym stanem zdrowia przeszedł na rentę chorobową, co pozbawiło go możliwości dotarcia do osób i środowisk nas interesujących. Powyższe powoduje, iż wymieniony nie nadaję się do dalszego wykorzystywania w charakterze tajnego współpracownika. Z uwagi na powyższe współpracę z tw. ps. „Kaźmierczak” należy rozwiązać a posiadane materiały złożyć w archiwum sekcji „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN zachowała się jego Teczka Pracy licząca 446 stron i Teczka Personalna licząca 105 stron. W Teczce Pracy możemy znaleźć szereg nazwisk rolników z negatywnymi informacjami na ich temat np. Mech Wacław z Łosiewic, Barbachowski Marian Rostek, Kadej Zygmunt z Lipek, Andryszczak Franciszek z Sulejówka, Stys Lucjan z Ugoszczy. Składał też doniesienia na księży np. ks. Domańskiego, ks. Milanowskiego z Ogrodnik, ks. Bujnika z Ostrówka. Informował też o Świadkach Jehowy czy też o budowie kaplicy w Majdanie. Zachowało się w niej też kilkadziesiąt własnoręcznie pisanych pokwitowań na odbiór pieniędzy.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 4 i 7?