Bogusz Ryszard Stanisław TW Puch

Bogusz Ryszard Stanisław s. Henryka ur. 10.03.1936 IPN Lu 00419/831 TW ps. „Puch” nr rej. 13412 i 933 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Właściciel prywatnego zakładu naprawy samochodów i motocykli w Łukowie. Współpracę z SB zaczął 08.05.1972 r. a formalnie został  pozyskany do współpracy 3.10.1972 r. przez były Referat SB KP MO w Łukowie. Pozyskania dokonał por. E. Nowicki insp. oper. ref. SB KP MO w Łukowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Puch”. Pozyskanie nastąpiło na podstawie lojalności i częściowo na podstawie materiałów kompromitujących (spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym). W jego charakterystyce wystawionej 27.02.1979 r. przez kpt. E. Wójcika inspektora Wydziału Paszportów KW MO W Siedlcach możemy przeczytać miedzy innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. pojedynczy

C H A R A K T E R Y S T Y K A

i kierunkowy plan pracy dla tw. ps. „Puch” nr rej. 933

I. Tw „Puch” wywodzi się ze środowiska drobnomieszczańskiego, posiada średnie wykształcenie, jest żonaty, bezpartyjny. Prowadzi własny zakład naprawy samochodów w Łukowie.

II. Ocena pracy tw za okres 1976-78 Tw „Puch przejął na łączność kapitan E. Wójcik w m-cu kwietniu 1976 r. od por. E. Nowickiego, który pozostaje na moim kontakcie do chwili obecnej. W okresie tym odbyłem z w/w tw 16 spotkań i tyleż przyjęto od niego doniesień, których sam nie pisze a po sporządzeniu podpisuje. Przekazywane informacje przez tw dot. postaw społeczno-politycznych naszych ob. wyjeżdżających za granicę jak i cudzoziemców przyjeżdżających na nasz teren, w szczególności z KK. Prawdziwość udzielanych informacji uznać należy za wiarygodne, gdyż przy sprawdzaniu potwierdzały się. Z uwagi na charakter pracy tw „Puch” oraz wyrażanie chęci współpracy z nami uważam za celowe dalsze kontynuowanie z nim współpracy. Z tej racji posiada obiektywne możliwości zdobywania intereujących SB informacji.

III. Kierunki wykorzystania tw „Puch”

1. Na bieżąco prowadzić rozpoznanie postaw społeczno-politycznych i celu wyjazdu naszych ob. do KK jak i przyjeżdżających do łukowa i jego okolic osób z KK.

2. Z uwagi na zam. tw przy linii tranzytowej PKP w Łukowie zabezpieczyć dopływ informacji o osobach zainteresowanych daną linią, oraz przejeżdżających transportem i tranzytem.

3. Na bieżąco zapezpieczyć dopływ informacji o pojawieniu się w samym Łukowie samochodów i innych pojazdów z rejestracją zagraniczną.

4. Prowadzenie systematycznego rozpoznania osób, które będą korzystały z usług tw pod kątem zdobywania interesujących informacji SB i MO.

IV. Szkolenie i wychowanie tw. Na spotkaniach z tw poza omawianymi sposobami wykonania zadania oraz zdobycie informacji prowadzić dyskusje o tematyce społeczno-politycznej. Ponadto przestrzegać zasad konspiracji oraz wiązać ideologicznie tw z naszą służbą. W miarę możliwości i wagi przekazywanych informacji w odpowiedniej formie wynagradzać tw. Spotkania z tw organizować jak dotychczas w referacie paszportów, gdyż nie budzi to zasad dekonspiracji z powodu częstego przebywania jego i jego rodziny w referacie paszportów oraz ze względu na charakter pracy częsty pobyt w jego zakładzie pracy funkcjonariuszy KMMO i KWMO. Łączność z tw utrzymywać w sposób spotkań umawianych a w razie konieczności drogą telefoniczną, ponieważ takie możliwości tw posiada. – posiada własny telefon w zakładzie pracy.

Z kolei z charakterystyki, którą wystawił 30 grudnia 1980 roku kpt. Bohatyrewicz z-ca naczelnika Wydziału Paszportów KW MO w Siedlcach możemy się dowiedzieć, że w okresie współpracy odbyto z tw następującą ilość spotkań: 1972 r. – 6 spotkań, 1973 r. – 7 spotkań, 1974 r. – 3 spotkania, 1975 r. – 3 spotkania, 1976 r. – 3 spotkania, - 1977 r. – 6 spotkań, 1978 r. – 4 spotkania, 1979 r. 3 spotkania. Do czerwca 1980 r. nie odbyto żadnego spotkania. Od lipca 1980 r. czasowo przebywa w USA i samowolnie przedłuża pobyt. 30.12.1980 r. został wyeliminowany z czynnej sieci tw z powodu niechęci do współpracy.

W archiwach IPN znajduje się 226 dokumentów dotyczących jego współpracy w tym jedno pokwitowanie odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariusza SB za przekazane informacje.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Łuków 13412/1972, KWMO Siedlce 933/1975

 

  • IPN Lu 00414/218/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Puch" prowadzona w latach 1972-1981 przez Referat SB KPMO w Łukowie/Wydział II KWMO w Siedlcach,dot. Ryszard Stanisław Bogusz, imię ojca: Henryk, ur. 10-03-1936 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/218/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Puch" prowadzona w latach 1972-1981 przez Referat SB KPMO w Łukowie/Wydział II KWMO w Siedlcach,dot. Ryszard Stanisław Bogusz, imię ojca: Henryk, ur. 10-03-1936 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/831 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Puch" prowadzona w latach 1972-1981 przez Referat SB KPMO w Łukowie/Wydział II KWMO w Siedlcach,dot. Ryszard Stanisław Bogusz, imię ojca: Henryk, ur. 10-03-1936 r. Kryptonim: Duch (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/831 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Puch" prowadzona w latach 1972-1981 przez Referat SB KPMO w Łukowie/Wydział II KWMO w Siedlcach,dot. Ryszard Stanisław Bogusz, imię ojca: Henryk, ur. 10-03-1936 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 8?