Boguska Zofia LK „Hades”

Zofia Konstancja Boguska c. Aleksandra ur. 02.01.1948 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/1948, dysponent LK krypt. „Hades” nr rej. 4929 Mińsk Mazowiecki

Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe. Z zawodu nauczyciel. 21.04.1980 r. ppor. J. Chojnowski inspektor Wydz. II KW MO w Siedlcach z siedzibą w Mińsku Mazowieckim wystawił wniosek o opracowanie jej osoby, jako kandydatki na właścicielkę lokalu kontaktowego. 20.06.1980 własnoręcznie podpisała umowę o korzystaniu z jej mieszkania, jako LK codziennie z wyjątkiem niedziel w zamian za wynagrodzenie. Lokal jest typu M-3 w którym samotnie zamieszkuje Zofia Boguska. 17.07.1985 przejął ją na kontrakt od ppor. Chojnowskiego st. insp. Wydz. II SB w Mińsku Mazowieckim ppor. Bernard Smoleński. Za udostępnianie swojego mieszkania była wynagradzana pieniężnie. W mieszkaniu tym kontaktowali się ze swoimi prowadzącymi esbekami m.in.: TW ps. „Jastrząb” nr rej. 6557 i TW ps. „Piotr” nr rej. 2499 oraz rezydent „Myśliwy” nr rej. 4087 (Młodzikowski Stanisław). W jej aktach zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania:

10.10.1980 r. – 900 zł

07.12.1981 r. – 1800 zł

26.05.1982 r. – 900 zł

02.07.1982 r. – 900 zł

15.12.1982 r. – 1800 zł

19.05.1983 r. – 1800 zł

31.12.1983 r. – 1800 zł

14.09.1984 r. – 4000 zł

17.07.1985 r. – 2000 zł

31.12.1985 r. – 4000 zł

19.01.1987 r. – 4000 zł

30.10.1987 r. – 4000 zł

22.03.1988 r. – 4000 zł

23.09.1988 r. – 4000 zł

24.03.1989 r. – 4000 zł

29.12.1989 r. st.insp. Wydz. II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim ppor. Marek Gugaska wypłacił jej 24 000 zł, jako należność za użyczanie swojego mieszkania SB za drugie półrocze 1989 r. i zaliczkowo za pierwsze półrocze 1990 r. W okresie prowadzenia LK udzielała też cennych dla SB informacji operacyjnych na temat środowiska nauczycielskiego między innymi ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Mińsku Mazowieckim. 12.07.1990 r. por. St. Szyndler st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach wystawił wniosek o rozwiązaniu współpracy z właścicielem LK „Hades” i przekazaniu akt do Archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach w związku z wejściem w życia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10.05.1990 r. o reorganizacji resortu spraw wewnętrznych.

W archiwach IPN zachowało się 260 mikrofilmów z dokumentami na jej temat.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4929/1980

  • IPN Lu 00414/1047/D Teczka dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Hades" prowadzona przez Wydział II KWMO Siedlce/Grupa II SB RUSW Mińsk Mazowiecki w latach 1980-1990. Materiały dotyczące: Zofia Konstancja Boguska, imię ojca: Aleksander, ur. 02-01-1948 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/1047/J Teczka dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Hades" prowadzona przez Wydział II KWMO Siedlce/Grupa II SB RUSW Mińsk Mazowiecki w latach 1980-1990. Materiały dotyczące: Zofia Konstancja Boguska, imię ojca: Aleksander, ur. 02-01-1948 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1948 Teczka dysponenta lokalu kontaktowego pseudonim "Hades" prowadzona przez Wydział II KWMO Siedlce/Grupa II SB RUSW Mińsk Mazowiecki w latach 1980-1990. Materiały dotyczące: Zofia Konstancja Boguska, imię ojca: Aleksander, ur. 02-01-1948 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz