Szulc Jerzy TW Kłak

Szulc Jerzy s. Ryszarda ur. 18.02.1954 IPN Lu 00414/558 i IPN Lu 00419/1478 TW ps. „Kłak” nr rej. 8428 Siedlce

Pochodzący z Siedlec mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności betoniarz-zbrojarz. W 1986 roku pracował, jako kierownik Ośrodka Kolonijnego w Kisielanach ochranianego w ramach Sprawy Obiektowej kryptonim „Kuźnia” przez Wydział III SB KW MO w Siedlcach. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 15.04.1987 r. ppor. K. Pliszka st. insp. SB Wydz. III KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kłak”. 22.08.1989 roku wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy. Wiązało się to ze zmianą miejsca pracy (przeszedł do pracy w sektorze niepublicznym) i utratą możliwości zdobywania informacji do SO krypt. „Kuźnia”. W okresie współpracy odbyto z nim cztery spotkania, podczas których przekazywał informację w formie ustnej. Nie był wynagradzany.

W archiwach IPN znajdują się 82 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1478 Szulc Jerzy TW ps. Kłak - zobowiązanie do współpracy z SB, raport o zatwierdzeniu pozyskania TW „Kłak”, wniosek o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Kłak” (2,1 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8428/1986

 

  • IPN Lu 00414/558/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kłak" prowadzona w latach 1986-1989 przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jerzy Szulc, imię ojca: Ryszard, ur. 18-02-1954 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/558/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kłak" prowadzona w latach 1986-1989 przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jerzy Szulc, imię ojca: Ryszard, ur. 18-02-1954 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1478 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kłak" prowadzona w latach 1986-1989 przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jerzy Szulc, imię ojca: Ryszard, ur. 18-02-1954 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1478 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Kłak" prowadzona w latach 1987-1989 przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jerzy Szulc, imię ojca: Ryszard, ur. 18-02-1954 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 1 i 1?