Budek Mirosław TW „Ikarus”

Budek Mirosław s. Tadeusza ur. 27.04.1965 r. IPN Lu 00415/250 i 00425/221 TW ps. „Ikarus” nr rej. 62856 Ręczaje Polskie gm. Poświętne kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Ręczaje Polskie gm. Poświętne. Wykształcenie zasadnicze zawodowe > zawód wykonywany kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzi dobrowolności 28.10.1983 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Warszawie. Podpisał zobowiązanie o współpracy. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 15.07.1985 r.

W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz