Budek Mirosław TW „Ikarus”

Mirosław Budek s. Tadeusza ur. 27.04.1965 r. IPN Lu 00415/250 i 00425/221 TW ps. „Ikarus” nr rej. 62856 Ręczaje Polskie gm. Poświętne kontrwywiad wojskowy.

Karta osobowa tajnego współpracownika ps. „Ikarus”
Karta osobowa tajnego współpracownika ps. „Ikarus” (Mirosław Budek)

Mieszkaniec wsi Ręczaje Polskie gm. Poświętne. Wykształcenie zasadnicze zawodowe > zawód wykonywany kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzi dobrowolności 28.10.1983 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Warszawie. Podpisał zobowiązanie o współpracy. Współpracę zakończono w związku z odejściem do rezerwy 15.07.1985 r.

W archiwach IPN znajduje się 9 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00425/221 Mirosław Budek - Wybrane fragmenty z teczki personalnej tajnego współpracownika pseudonim „Ikarus”: karta osobowa tajnego współpracownika, deklaracja współpracy z organami kontrwywiadu (1,7 MB)

Komentarze


Zostaw komentarz