Dzięcioł Czesław TW „Dziedzic”

Czesław Dzięcioł s. Wacława ur. 19.04.1941 r. w Starowoli, sygn. akt: IPN Lu 00419/1412 i IPN Lu 00414/508, TW „Dziedzic” nr rej. RUSW Węgrów 7650/1985, Starowola gm. Jadów pow. Węgrów.

Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Starowola gmina Jadów powiat Węgrów. Wykształcenie podstawowe. Do współpracy z SB został pozyskany 9 września 1985 roku na podstawie materiałów kompromitujących (jazda samochodem w stanie nietrzeźwym). Zwerbował go kpr. Andrzej Kowalczyk insp. SB RUSW w Węgrowie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Dziedzic”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji dotyczących rozpoznania występujących nieprawidłowości w rolniczych jednostkach gospodarki uspołecznionej jak również w sektorze indywidualnym gminy Jadów, oraz rozpoznanie obecnej działalności aktywistów byłego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w szczególności Wiktora Stasiaka. Figuranta kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Szwed”.

Z notatki służbowej wystawionej 21.02.1985 roku przez kpr. Andrzeja Kowalczyka możemy się dowiedzieć:

Podczas rozmowy wymieniony chętnie odpowiadał na pytania interesujące Służbę Bezpieczeństwa. Powiedział m.in. że ks. proboszcz parafii Jadów dość często w swych kazaniach porusza tematy o treści antypaństwowej, szkalując Rząd i Partię. Ponadto dary jakie otrzymuje z Zachodu przeznacza w większości dla byłych działaczy „Solidarności”. Jednym z wiernych, którzy otrzymują największą ilość darów jest Wiktor Stasiak, aktywny działacz „Solidarności” w województwie siedleckim. (…)

Rozmówca chętnie mówił również o swojej pracy społecznej jak również pracy na gospodarstwie rolnym. Pod koniec rozmowy poprosił mnie o udzielenie mu pomocy w odzyskaniu prawa jazdy.

30.11.1988 r. chor. Bogdan Pędzich inspektor SB RUSW w Węgrowie wystawił wniosek o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Dziedzic” i złożeniem jego akt w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kategorii akt B-10Z.W okresie współpracy odbyto z TW 14 spotkań. Nie był wynagradzany.

W archiwach IPN znajduje się 61 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Węgrów 7650/1985

  • IPN Lu 00414/508/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Dziedzic" prowadzona w latach 1985-1988 przez Referat SB RUSW w Węgrowie, dotycząca: Czesław Dzięcioł, imię ojca: Wacław, ur. 19-04-1941 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/508/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Dziedzic" prowadzona w latach 1985-1988 przez Referat SB RUSW w Węgrowie, dotycząca: Czesław Dzięcioł, imię ojca: Wacław, ur. 19-04-1941 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1412 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Dziedzic" prowadzona w latach 1985-1988 przez Referat SB RUSW w Węgrowie, dotycząca: Czesław Dzięcioł, imię ojca: Wacław, ur. 19-04-1941 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1412 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Dziedzic" prowadzona w latach 1985-1988 przez Referat SB RUSW w Węgrowie, dotycząca: Czesław Dzięcioł, imię ojca: Wacław, ur. 19-04-1941 r. (Dokumentacja aktowa)

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 6?