Tchórzewski Andrzej TW ps. „Mały”

Tchórzewski Andrzej s. Czesława ur. 13.05.1957 r. IPN Lu 00414/709 TW ps. „Mały” nr rej. 8131 Siedlce

Elektryk w Fabryce Narzędzi Skrawających „Vis” w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go st. insp. Wydz. V KW MO w Siedlcach Krzysztof Siwiński 26.05.1986 r. Plan kierunkowy jego wykorzystania wystawiony 16.03.1988 r. przewidywał, że będzie wykorzystywany w następujących zadaniach:

Tw „Mały” wykorzystywany będzie w Sprawie Obiektowej krypt. „Elektron”. Poprzez niego realizowane będą przedsięwzięcia w następujących kierunkach:

 1. Ujawnianie nieprawidłowości w sferze produkcyjnej zakładu pracy.

 2. Ujawnianie faktów grożących wypadkiem nadzwyczajnym

 3. Ujawniania faktów działania nielegalnych grup, osób na terenie zakładu pracy

 4. Ujawniania nastroi niezadowolenia

 5. Rozpoznawanie postaw osób o poglądach prosolidarnościowych w zakładzie

 6. Zbieranie informacji dotyczących Kacprzaka

Z kolei jak podaje jego charakterystyka wystawiona 05.12.1989 r.

... do współpracy pozyskany został 26.05.1986 na zasadzie współodpowiedzialności społecznej. Celem pozyskania było operacyjne zapewnienie dopływu informacji ze środowiska zakładowego. W/w wykorzystywany był do uzyskiwania informacji ogólnych, posiadał małą możliwość uzyskiwania nowych informacji z uwagi na wąski krąg kontaktów, zmienność pracy i kłopoty zdrowotne. W ostatnim okresie współpracy tw był zakwalifikowany, jako źródło sygnalizacyjne. W okresie współpracy odbyto z tw 50 spotkań. Tw ps. „Mały” w chwili zmieniających się warunków społeczno-politycznych w PRL często odmawiał kategorycznie prowadzenia dalszej współpracy.

WNIOSKI

W związku ze stanowiskiem tw ps. „Mały” nr rej. 8131 wnoszę o:

 1. Rozwiązanie współpracy z dniem 05.12.1989

 2. Złożenie w archiwum WUSW Siedlce w nast. Kat. Teczka Personalna B-10, Teczka Pracy B-5

 3. Możliwość udostępniania materiałów bez porozumienia z wydziałem składającym

Podpisał kpt. Jędrych.

W okresie współpracy był kontrolowany przez TW „Dąb” (Gołębiowski Ryszard), TW „Zdzisiek” i TW „Bartek”.

W archiwach IPN zachowało się 35 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8131/1986

 • IPN Lu 00414/709/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mały", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Andrzej Tchórzewski, imię ojca: Czesław, ur. 13-05-1957 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/709/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mały", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Andrzej Tchórzewski, imię ojca: Czesław, ur. 13-05-1957 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1633 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mały", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Andrzej Tchórzewski, imię ojca: Czesław, ur. 13-05-1957 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1633 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Mały", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1988, dotycząca: Andrzej Tchórzewski, imię ojca: Czesław, ur. 13-05-1957 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 9.