Korbut Bożena dysponent LK Meduza

Korbut Bożena c. Stanisława ur. 28.03.1958 r. IPN Lu 00414/826 dysponent LK krypt. „Meduza” nr rej. 9264 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie średnie. Bez zawodu. Zatrudniona na stanowisku starszego referenta w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego i Usług w Siedlcach. Właścicielka mieszkania przy ulicy Czerwonego Krzyża w Siedlcach. 20 czerwca 1984 roku podpisała umowę na udostępnianie swojego mieszkania, jako Lokalu Kontaktowego na potrzeby operacyjne Sekcji VIII Wydziału IV WUSW w Siedlcach codziennie od godziny 8 do godziny 15 oprócz dni wolnych od pracy w zamian za świadczenie pieniężne płatne kwartalnie w wysokości 2000 zł. Na tę okoliczność napisała własnoręcznie oświadczenie o utrzymaniu tego faktu w ścisłej tajemnicy. Współpracę z nią zakończono 31.12.1984 roku z powodu planowanego zawarcia związku małżeńskiego i częstym przebywaniu w jej mieszkaniu narzeczonego, co mogłoby grozić dekonspiracją lokalu.

W archiwach IPN znajduje się 35 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jej osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 8.