Adamiak Marianna TW Joanna

Adamiak Marianna c. Jana ur. 01.04.1960 IPN Lu 00414/430 i IPN Lu 00419/1279 TW ps. „Joanna” nr rej. 7047 Mokobody

Nauczycielka w Zbiorczej Szkole Gminnej w Mokobodach pracująca w punkcie filialnym w/w szkoły w Świniarach. Do współpracy z SB została pozyskana na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej 17.03.1984 r.  przez por. Krzysztofa Pliszkę insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach do Sprawy Obiektowej kryptonim „Kuźnia”. Napisała własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Jak podaje jej charakterystyka z dnia 30 lipca 1986 roku, odbyto z nią tylko 6 spotkań z tego względu, że unikała spotkań używając różnych pretekstów aby nie stawiać się na spotkania. Uzyskiwane od niej informację były małowartościowe. 22.01.1987 r. wystawiono wniosek o rozwiązaniu z nią współpracy i złożenie jej akt w archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN zachowała się jej Teczka Personalna zawierająca 39 dokumentów i Teczka Pracy zawierająca 22 dokumenty.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7047/1987

 

  • IPN Lu 00414/430/D [1999/I] (IPN BU 001162/430/D) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Joanna" prowadzona w latach 1984-1987 r. przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Marianna Adamiak, imię ojca: Jan, ur. 01-05-1960 r. (Mikrofilm diazo 1999/1)
  • IPN Lu 00414/430/J [1999/I] (IPN BU 001162/430/J) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Joanna" prowadzona w latach 1984-1987 r. przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Marianna Adamiak, imię ojca: Jan, ur. 01-05-1960 r. (Mikrofilm jacket 1999/1)
  • IPN Lu 00419/1279 t. 1 [1999/I] (IPN BU 0966/1279 t. 1) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim: "Joanna" prowadzona w latach 1984-1987 r. przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Marianna Adamiak, imię ojca: Jan, ur. 01-05-1960 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1279 t. 2 [1999/I] (IPN BU 0966/1279 t. 2) Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim: "Joanna" prowadzona w latach 1984-1987 r. przez Wydział III WUSW w Siedlcach, dotycząca: Marianna Adamiak, imię ojca: Jan, ur. 01-05-1960 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 8 plus 1.