Abramowski Zygmunt inf. Mysłowski

Zygmunt Abramowski s. Antoniego ur. 26.12.1928 r., IPN Lu 00414/148 i IPN Lu 00419/193, informator ps. „Mysłowski”, Chrościce pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec wsi Chrościce pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. 19.08.1952 r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z organami Informacji Wojskowej przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mysłowski”. 14.02.1953 roku kontakt z nim nawiązał ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim Szordkowski Zdzisław, który z powodu niechęci tw do współpracy z UB wystawił wniosek o zaniechaniu werbunku i przekazanie jego akt do Wydz. I Departamentu X Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.

W archiwach IPN znajduje się 26 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: GZI WP 45224/1952

 

  • IPN Lu 00419/193 [840/I] (16796/I, IPN BU 00966/193) Teczka personalna informatora pseudonim "Mysłowski" prowadzona w 1952 r. przez Oddział Informacji Dowództwa I Korpusu Zmechanizowanego, dotycząca: Zygmunt Abramowski, imię ojca: Antoni, ur. 26-12-1947 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 4?