Abramowski Józef Roman TW Gołąb

Abramowski Józef Roman s. Władysława ur. 01.01.1928 IPN Lu 00419/337 TW ps. „Gołąb” nr rej. 1662 Topór pow. Mińsk Mazowiecki

Właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Topór pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 6 klas szkoły podstawowej. Do współpracy z SB pozyskał jego na zasadzie dobrowolności 07.01.1963 r. oficer oper. Ref. SB KP MO w Mińsku Mazowieckim plut. Z. Koronowicz z przeznaczeniem do wykorzystania w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Kółko” prowadzoną na wrogą opozycyjną wobec władzy ludowej z Kółka Rolniczego we wsi Topór. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB. W jego charakterystyce wystawionej 28.02.1964 r. przez plut. Koronowicza możemy przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

TW ps. „Gołąb” jest na niskim poziomie intelektualnym posiada wykształcenie 6 klas szkoły podstawowej. W przeszłości karany był 6-cio miesięcznym więzieniem za nadużycia w miejscu pracy w Warszawie. Aktualnie pracuje na gospodarstwie rolnym, oraz bierze czynny udział w pracach społecznych w miejscu zamieszkania. Ma skłonności do picia alkoholu, lecz nie nałogowo. Za okres współpracy okazał się współpracownikiem zdyscyplinowanym, szczerym i prawdomównym. Przestrzega zasad konspiracji. W czasie współpracy dał szereg informacji dotyczących się zachowania figurantów oraz ich wypowiedzi. Były to informacje o charakterze ogólnego czerpania z bezpośrednich z nimi rozmów jak również obserwacji zewnętrznej. Podał informację o b. członkach podziemia oraz o nadużyciach ze strony klasyfikatorów bydła na punktach skupu. Na spotkania umawia się chętnie poza miejscem zamieszkania.  Spotkania z TW ps. „Gołąb” odbywane są na wolnym powietrzu. Przeważnie zrywa spotkania zimową porą. Raz przyszedł na spotkanie pod wpływem alkoholu, na co zwrócono mu uwagę. TW ps. „Gołąb” wynagradzany jest okresowo pieniężnie – dotychczas otrzymał wynagrodzenie trzykrotnie na łączną sumę 400zł. Posiada on możliwości informowania Sł. Bezp. o zachowaniu się figurantów gdyż styka się z nimi, na co dzień mając u nich zaufanie – niezależnie od tego posiada możliwości informowania o kółku rolniczym i zachowaniu b. czł. podziemia zam. Na terenie GRN Grodzisk i Jeruzalem. Nie stwierdzono, aby tw. ps. „Gołąb” był zdekonspirowany w dalszym ciągu będzie wykorzystywany z kierunkowym planem.

19.07.1965 r. wystawiono wniosek o zaniechanie dalszej współpracy z uwagi na to, że:

Okres współpracy z TW sięga 2 lat i nie spełnił on zadania, jako tajny współpracownik, oraz to, że niski poziom intelektualny wymienionego nie pozwala na wykorzystanie wszechstronne, – jako jednostka małowartościowa nie może być wykorzystywana do dalszej współpracy. W związku z powyższym stawiam wniosek o wyeliminowanie z czynnej sieci tajnych współpracowników a materiały złożyć w Wydziale „C” KW MO w Warszawie. Od TW ps. „Gołąb” zostanie pobrane zobowiązanie o zachowaniu faktu współpracy w tajemnicy. Wniosek podpisał Z-ca Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej d/s. Bezpieczeństwa w Mińsku Mazowieckim.

W archiwach IPN zachowało się 36 dokumentów dotyczących jego osoby

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Mińsk Mazowiecki 1662/1963

 

  • IPN Lu 00419/337 [987/I] (IPN BU 00966/337) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Gołąb" prowadzona przez Referat SB KPMO w Mińsku Mazowieckim w latach 1962-1965, dotycząca: Józef Roman Abramowski, imię ojca: Władysław, ur. 01-01-1928 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 1 plus 8.