Rozbicki Ireneusz TW „Janusz”

Ireneusz Arkadiusz Rozbicki s. Feliksa ur. 02.01.1946 r. w Błoniach Dużych, sygn. akt: IPN Lu 00423/45, TW „Janusz” nr rej. WUSW 6878/1983, Sokołów Podlaski.

Teczka pracy Ireneusza Rozbickiego tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Janusz”
Teczka pracy TW ps. „Janusz” (Ireneusz Rozbicki)

Z zawodu kierowca.  Właściciel prywatnej taksówki osobowej TAXI w Sokołowie Podlaskim. Funkcjonariuszami prowadzącymi TW ps. „Janusz” byli plut. Mieczysław Skłodowski i sierż. A. Raboszuk. Z adnotacji oficera kontrolującego zapisanej na notatce służbowej z dnia 18.07.1986 r. możemy dowiedzieć się w jaki sposób esbecy współpracowali z informatorami:

We współpracy z tw należy wyszczególnić następujące elementy:

 1. Przed każdym spotkaniem proszę przedstawić mu do zatwierdzenia projekt zadań do wykonania przez tw.
 2. Dbać o prawidłową systematykę spotkań (przynajmniej 1-2 spotkania na miesiąc), wyjaśniać przyczyny nieodbytych spotkań.
 3. Zadaniować tw zgodnie z jego możliwościami operacyjnymi.
 4. Szkolić tw pod względem zachowania konspiracji współpracy a także wynagradzać za przekazywanie ciekawszych informacji

Do zadań tajnego współpracownika ps. „Janusz” należało:

 1. Zbieranie oraz przekazywanie informacji na temat komentarzy społeczeństwa odnośnie sytuacji społeczno-politycznej.
 2. Rozpoznanie i informowanie o osobach podejmujących działalność antypaństwową (byli działacze „Solidarności”, typu kolportaże literatury bezdebitowej, nielegalne zgromadzenia itp.
 3. Zbieranie informacji odnośnie postępujących podwyżek cen na artykuły żywnościowe, budowlane itp.
 4. Przekazywanie informacji ze swojego środowiska, dotyczących i powodujących niezadowolenia wśród kierowców taxi.
 5. Zbierać i przekazywać informacje o przestępstwa typu kryminalnego, niegospodarność, spekulacja, łapownictwo itp.
 6. W miarę możliwości zbierać informację na temat kleru, jego wypowiedzi nie związanych z działalnością kościoła.

Po zmianie rządu w 1988 roku Ireneusz Rozbicki przekazywał funkcjonariuszowi SB uwagi pasażerów taksówki na temat ostatnich wydarzeń w kraju:

 • Zmiana rządu nie zmieni sytuacji w kraju.
 • Nowy rząd, to będą ludzie o podobnym toku myślenia do rządu Messnera.
 • Rząd nie zmieni sytuacji w kraju, dopóki partia będzie decydować o wszystkim.
 • Barierą ograniczającą rozwój w naszym kraju jest zbyt duży wpływ Związku Radzieckiego na blok krajów socjalistycznych a w szczególności na Polskę.

W teczce pracy brak jest charakterystyki TW „Janusz”, ale z opisów donosów można wywnioskować, że był cenionym informatorem. W 1989 roku został przekazany do dalszej współpracy z sokołowską milicją. Z ostatniej notatki służbowej z dnia 10.05.1989 r. sporządzonej przez st. sierż. A. Raboszuka dowiadujemy się:

W rozmowie oświadczyłem tw, że obecnie wynikła taka potrzeba, aby udzielał on informacji innej osobie a mianowicie z pionu MO. Omawiając z nim sposób w jaki miałaby się odbyć zmiana osoby z nim współpracującej oraz zmiana ewentualnie charakteru współpracy, dopasowana do potrzeb milicji. Tw oświadczył, że wolałby nie zmieniać osoby współpracującej, a jeżeli miałoby to nastąpić, to życzyłby sobie, aby w przyszłości rozmawiać z por. T. Zaklickim ewentualnie chor. A. Wojewódzkim. Jako powód podał, że zna te osoby od dawna z prywatnych kontaktów i nie będzie czuł się skrępowany.

Potwierdza to wpis w dzienniku rejestracyjny WUSW Siedlce z dnia 31.10.1989 r.:

Podjęty przez pion MO RUSW w Sokołowie Podlaskim nr 21/1383.

W archiwum IPN brakuje teczki personalnej TW ps. „Janusz”, która została przekazana Milicji Obywatelskiej w Sokołowie Podlaskim. Teczka pracy też jest wybrakowana. Brakuje donosów TW z okresu współpracy z plut. Mieczysławem Skłodowskim (lata 1983-86) oraz charakterystyki TW. Wg. Pierwotnej paginacji brakuje kart od 8 do 39.

W archiwum IPN, w teczce pracy TW ps. „Janusz” zachowało się 70 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Zostaw komentarz