Bąk Władysław TW Dąb

Bąk Władysław s. Jana ur. 08.08.1950 r. IPN Lu 00414/656 TW ps. „Dąb” Mińsk Mazowiecki

Spawacz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Pozyskany do sprawy obiektowej „Zapora” (dotyczy 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”) 16.05.1980 r. przez ppor. Janusza Chojnowskiego z Wydz. II KW MO w Siedlcach. Wcześniej podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej TW „Dąb” w okresie od 11.12.1970 r. do 06.04.1972 r. był wykorzystywany przez oficera KW w Szczecinku. 29 maja 1989 r. w związku z tym, że zwolnił się z pracy i zajął się własnym gospodarstwem rolnym a ponadto już wcześniej nadmieniał o zaniechaniu współpracy i jako źródło informacji był mało przydatny, po pobraniu od niego zobowiązania o zachowaniu faktu współpracy w tajemnicy, postanowiono rozwiązać z nim współpracę.

Są pokwitowania na pieniądze za 1981 r. - 1000 zł, 1982 r. - 2000 zł

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 4966/1980

 

  • IPN Lu 00419/1579 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Dąb", prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach /Grupę V SB RUSW w Mińsku Mazowieckim latach 1980-1989, dotycząca: Władysław Bąk, imię ojca: Jan, ur. 02-08-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 4.