Dmowski Waldemar TW „Górnik”

Dmowski Waldemar s. Tadeusza ur. 14.11.1958 r. IPN Lu 00415/234 i IPN Lu 00425/205 TW ps. „Górnik” nr rej. 1194 Broszków gm. Kotuń

Mieszkaniec miejscowości Broszków gmina Kotuń. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności spawacz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 11.08.1979 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Warszawie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Górnik”. Celem werbunku było zapewnienie dopływu informacji na temat szer. Zbigniewa Marek rozpracowywanego przez kontrwywiad wojskowy. Współpraca została zakończona 07.03.1980 r. z powodu przejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00425/205 Dmowski Waldemar tajny współpracownik ps. „Górnik” - notatka informacyjna z opracowania tajnego współpracownika, karta osobowa tajnego współpracownika, oświadczenie o zwolnieniu i zachowaniu tajemnicy współpracy z organami kontrwywiadu, deklaracja współpracy z organami kontrwywiadu (5,2 MB)

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 6.